SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

W tym miejscu zgromadziliśmy dla Państwa materiały zawierające najważniejsze informacje na temat systemu SIMPLE.iMED. Oprócz ulotki produktowej, mogą Państwo zapoznać się z ciekawymi artykułami, powstałymi przy udziale naszej firmy. Jako lider w zakresie informatyzacji sektora medycznego, jesteśmy twórcą wielu materiałów traktujących o możliwościch systemów informatyczncyh, ich zastosowaniu oraz korzyściach z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w placówkach służby zdrowia. Zachęcamy do zamówienia bezpłatnej prezentacji multimedialnej, która pozwoli Państwu na dokładniejsze poznanie funkcjonalności platformy SIMPLE.iMED

  zamów prezentację multimedialną