SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

SIMPLE.iMED - JEDEN SPÓJNY SYSTEM

W części medycznej odpowiada za sprawny przepływ wszystkich informacji medycznych, związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od momentu pojawienia się go w szpitalu aż do zakończenia leczenia i rozliczenia wykonanych świadczeń z NFZ. System jest interaktywną bazą danych z dostępem on-line, pozwalającą na prowadzenie rejestracji pacjenta, przyjęć, historii choroby, wypisów, zleceń. Taki przepływ informacji pozwala nie tylko sprawnie gromadzić dane medyczne ale również umożliwia ich prezentację w formie wydruków udostępnianych w systemie lub raportów zdefiniowanych przez użytkownika.

W części administracyjnej wspiera obsługę jednostki medycznej z uwzględnieniem m.in.: obsługi procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Posiada także możliwość definiowania planu rzeczowo-finansowego oraz  wspomaga zarządzanie zakupami z definiowaniem  specyfikacji przetargowej. System posiada rozbudowane raportowanie i pozwala na natychmiastowe dostarczenie informacji do uprawnionych użytkowników.

Uzupełnieniem platformy SIMPLE.iMED jest SIMPLE.BI, który stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby managerów szpitali. System udostępnia dynamiczne raporty i wielowariantowe analizy, zbudowane w oparciu o dane pochodzące z części „białej”, części „szarej” i innych obszarów działalności jednostki. Zapewnia możliwość zastosowania w jednostce medycznej metodyki Zrównoważonej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard).

Otwarta budowa platformy umożliwia, jej swobodną integrację z takimi systemami jak: Unite Dose, Laboratorium oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów.

SPEŁNIJ WYMOGI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala na tworzenie i obieg wszystkich dokumentów związanych z pobytem pacjenta w wersji elektronicznej. Wprowadzanie danych jest oparte na elektronicznych formularzach dostosowanych do specyfiki każdego miejsca, w którym generowane są informacje.

System został zoptymalizowany w taki sposób, aby dane, które są już zapisane, mogły być wykorzystane do dalszej pracy bez konieczności ponownego wprowadzania. W celu ułatwienia pracy użytkownikom wszystkie formularze elektroniczne nawiązują do dokumentacji papierowej.

Założeniem podstawowym jest udostępnienie użytkownikowi nowoczesnych narzędzi, które zastąpią dokumentację papierową, zachowując jednocześnie łatwość wprowadzania danych i intuicyjną obsługę. Efektem pracy jest rekord pacjenta, w którym wszystkie dane są dostępne w wersji elektronicznej.

  • elektroniczna wersja formularzy wizyt, opisów badania, zleceń medycznych, historii choroby,
  • autoryzacja wpisów unikalnym identyfikatorem osoby wprowadzającej dane,
  • identyfikacja czasu i miejsca wprowadzania danych do systemu,
  • możliwość dołączania do rekordu pacjenta zewnętrznych danych np. skany skierowań, cyfrowe wyniki badań,
  • ograniczenie dostępu do danych wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia pozwalające na  dostęp do informacji medycznej.