SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

mPracownik

mPracownik to rozwiązanie dedykowane organizacjom, które stawiają na proste, skuteczne i nowoczesne metody zarządzania personelem. Aplikacja jest uzupełnieniem systemu SIMPLE.ERP, zapewniająca pracownikom szybki dostęp do ich danych kadrowych z poziomu urządzeń mobilnych typu telefon czy tablet, jak i desktopowych, np. laptop z systemem Windows 10.

mPracownik posiada nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki któremu pracownik samodzielne i w dogodnym dla siebie momencie może w bardzo łatwy sposób uzyskać informacje, na których mu zależy, czy też złożyć wniosek urlopowy bez angażowania osób trzecich i działu kadrowo-płacowego.

Z APLIKACJĄ mPracownik ZYSKASZ:

ODCIĄŻENIE DZIAŁU KADROWO-PŁACOWEGO

Udostępnienie pracownikom aplikacji mobilnej minimalizuje ilość zapytań kierowanych do działu kadrowo-płacowego i czasu potrzebnego na obsługę spraw pracowniczych i dzięki temu pozytywnie wpłynie na efektywność pracy. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące urlopów, rozliczenia zaliczek, czy wynagrodzenia będą dostępne w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych.  Dodatkowo w aplikacji pracownik może znaleźć wszelkie dane o zatrudnieniu, pożyczkach, czy zasądzonych spłatach komorniczych. Zakres widocznych danych może być definiowany przez użytkownika z działu kadrowo-płacowego bezpośrednio w systemie SIMPLE.ERP.

BEZPIECZNĄ I SZYBKĄ KOMUNIKACJĘ Z PRACOWNIKAMI

Dzięki bezpośredniemu połączeniu aplikacji mPracownik z systemem SIMPLE.ERP, pracownicy mają dostęp do rzeczywistych i aktualnych danych, a organizacja zyskuje narzędzie do skutecznej i bezpiecznej komunikacji. Aplikacja jest w pełni konfigurowalna - daje możliwość dostosowania zakresu przekazywanych informacji, zarówno po stronie danych kadrowych, jak i pasków płacowych, a to pozwala na dowolne rozszerzanie udostępnionych danych wg aktualnych potrzeb.

WSPARCIE ZAŁOŻEŃ RODO

Aplikacja mPracownik zapewnia realizację jednego z podstawowych założeń RODO, mówiących o dostępie pracownika do jego danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz zgód i celów przetwarzania tych danych. Informacje kadrowe dostępne na urządzeniu mobilnym nie wymagają wersji drukowanej, ani przesyłania ich do pracownika w inny sposób, co minimalizuje ryzyko naruszenia przepisów RODO. Forma ta wpisuje się w założenia rozporządzenia RODO o  elektronicznym dostępie pracownika do jego danych i przeglądaniu udzielonych zgód, dotyczących przetwarzania danych osobowych. Pracownik może z poziomu aplikacji uruchomić proces wycofywania wskazanej zgody w SIMPLE.ERP.

Co zyska Twój pracownik? – szybki dostęp do najważniejszych danych kadrowych

DEDYKOWANY PULPIT PRACOWNIKA

Aplikacja mPracownik została wyposażona w dedykowany pulpit pracownika, dzięki któremu od razu po zalogowaniu ma on szybki dostęp do najważniejszych informacji o ostatnim wynagrodzeniu, wykorzystanych urlopach, czy wnioskach o absencję.

Dodatkowo z poziomu swojego pulpitu może  przejść do swoich pełnych danych osobowych, pasków płacowych, wszystkich urlopów czy zgód RODO.

DANE KADROWE

W tym obszarze pracownik ma wgląd do swoich pełnych danych, zdefiniowanych w systemie SIMPLE.ERP. Dotyczyć mogą one dowolnego, definiowalnego zakresu udostępnianych formatek danych z poziomu SIMPLE.ERP Zarządzanie Personelem. Mogą być to na przykład dane o zatrudnieniu, stażach, badaniach, czy dane płacowe.

DOKUMENTY PŁACOWE

Dokumenty płacowe pracownik możne przeglądać na liście z filtrowaniem wg przedziału czasu i wyszukiwaniem wg informacji nagłówkowych. Kliknięcie na dokumencie otwiera jego szczegóły, czyli wykaz obliczonych składników płacowych. Ilość widocznych składników jest możliwa do skonfigurowania przez użytkownika w SIMPLE.ERP w module Zarządzanie Personelem.

Funkcją, którą docenią zarówno pracodawcy jak i pracownicy jest możliwość przekazania pracownikowi rocznego rozliczenia PIT i deklaracji IMIR w wersji PDF, wprost na urządzenie mobilne. Dostępna jest również operacja potwierdzania odbioru przez pracownika i zapisywana tego faktu w systemie SIMPLE.ERP.

ABSENCJE

Każdy dział kadrowy otrzymuje wiele zapytań od pracowników odnośnie ich bilansów urlopowych. Dzięki funkcji ich prezentacji w aplikacji, pracownik zyskuje pełną wiedzę o wszystkich swoich bilansach i urlopach, niezależnie od ich rodzaju. Zakres rodzajów urlopów dostępnych w aplikacji jest także konfigurowalny dla działu kadrowo-płacowego.