SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

SIMPLE S.A. od ponad 25 lat z sukcesem realizuje projekty informatyzacji polskiej służby zdrowia, dostarczając zaawansowane narzędzia informatyczne, pozwalające efektywnie zarządzać Szpitalem i jego budżetem, zapewniając przy tym sprawną obsługę pacjentów.

Jako jedyny producent oferujemy zintegrowany system do części medycznej jak i administracyjno – zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularniejszą bazę danych - MICROSOFT SQL.

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy zachodzące w szpitalach i przychodniach. Jest jednym z niewielu tak kompleksowych i bogatych funkcjonalnie rozwiązań dostępnych na rynku.

Przygotowując się do modernizacji infrastruktury informatycznej, warto wdrożyć takie rozwiązanie, w którym uczestnicy procesów ochrony zdrowia nie będą musieli obsługiwać kilku systemów informatycznych. Integracja rozwiązań informatycznych części medycznej z częścią administracyjną poza ułatwieniem dostępu do informacji, przynosi dodatkowe korzyści dzięki możliwości analizowania tych danych w jednym spójnym systemie kontrolingowym. Takie rozwiązanie pozwala na bieżące kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleń od planów.

Nasza oferta skierowana jest do placówek medycznych takich jak:

  • Samodzielne Publiczne Szpitale Specjalistyczne i Kliniczne
  • Instytuty Medyczne
  • Wojskowe Jednostki Medyczne
  • Szpitale Wojewódzkie oraz Powiatowe
  • Zakłady Opieki Zdrowotnej
  • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Doświadczenie SIMPLE w realizacji projektów wdrożeniowych, pozwoliło nam stać się wykonawcą projektu w ramach Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM-Usługi) wdrażania Regionalnej Platformy Danych. Inwestycje o zasięgu regionalnym dostępne są tylko dla wybranych przedstawicieli branży IT.