SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System posiada szereg funkcjonalności dedykowanych potrzebom branży chemicznej i farmaceutycznej związanych m.in. z kontrolą jakości oraz poszczególnych jej etapów - badanie surowców i wyrobów, definiowanie wymagań dla wyrobów, kontrola parametrów, zwalnianie wyrobu gotowego, generowanie etykietświadectwa badań, jak również integracje systemu ERP z linią produkcyjną.

Oprócz cech charakterystycznych dla branży system SIMPLE.ERP umożliwia przeprowadzenia dokładnej kalkulacji kosztów produkcji w zależności od wielkości i żądanego terminu dostarczenia partii, precyzyjne harmonogramowanie i optymalizację samego procesu w kontekście używanych zasobów (surowce, maszyny, ludzie).

SIMPLE.ERP TO EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE TAKIMI OBSZARAMI JAK:


APLIKACJE MOBILNE: