SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

KONTROLA JAKOŚCI

Obszar funkcjonalny Kontrola Jakości to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na kontrolę jakości w całym procesie magazynowania i produkcji. Każda partia asortymentu przyjęta na magazyn może podlegać kontroli jakości przez laboratorium.  Kontrolą mogą być objęte surowce, półprodukty, wyroby gotowe oraz próbki.
System wyposażony jest w konfigurowany rejestr wymagań dotyczący KJ, który można przypiąć do danego produktu.
Całość rozwiązania została wyposażona w mechanizm tworzenia certyfikatów, świadectw jakości oraz automatycznego drukowania wszystkich niezbędnych specyfikacji wraz z fakturą sprzedaży.
W efekcie obszar Kontroli Jakości pozwala na pełną identyfikowalność partii surowców, półfabrykatów  i wyrobów gotowych.

Realizuje następujące funkcje:

 • Możliwość ewidencji wyników KJ dla surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz próbek
 • Definicja wymagań dotyczących kontroli jakości dla poszczególnych produktów
 • Możliwość cechowania partii dowolnymi parametrami dotyczącycmi kontroli jakości i parametrami wyróżnialnymi partie np. data ważności, nr serii
 • Automatyczne tworzenie indywidualnego nr partii wg własnego wzorca
 • Automatyczne napełnianie cech partii wg ustalonych algorytmów np. wyznaczanie daty ważności
 • Łatwa identyfikowalność partii surowców wykorzystywanych do procesu produkcji i wyrobu finalnego.
 • Drukowanie certyfikatów i świadectw jakości w obcych językach i zapisywanie ich przy każdej kontrolowanej partii
 • Możliwość rozpoczęcia procesu Kontroli Jakości podczas:
 1. przyjęcia surowców i towarów na magazyn
 2. przyjęcia półproduktów i wyrobów gotowych na magazyn
 3. ewidencji procesu produkcji np. w trakcie zliczania
 4. ewidencji próbek
 • Jeden spójny system zintegrowany z obszarami produkcji, sprzedaży, zakupu, magazynu i księgowości
 • Tworzenie wielowymiarowych analiz i raportów dotyczących obsługi KJ
 • Możliwość dalszej analizy danych w zewnętrznych narzędziach typu Excel, BI
 • Wysyłka raportów za pomocą wewnętrznego mechanizmu email w plikach PDF