SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

 • Kontrola jakości surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz próbek w całym procesie magazynowania i produkcji
 • Automatyczne tworzenie kart charakterystyki, etykiet, certyfikatów, świadectw jakości, „metryki wyrobu” oraz automatyczne drukowanie wszystkich niezbędnych specyfikacji wraz z fakturą sprzedaży, 
 • Odwzorowanie pełnej ścieżki procesu produkcyjnego konkretnego produktu (linia produkcyjna, osoby pracujące nad zleceniem, konkretne partie i dokumenty zakupowe związane z użytymi surowcami),
 • Pełna identyfikowalność i rozliczanie surowców (jaki materiał, jakiej partii, daty ważności),
 • Uwzględnieniem standardów IFRA, GMP, HACCP oraz dyrektyw UNII EUROPEJSKIEJ,
 • Szczegółowa kalkulacja kosztów produkcji w zależności od wielkości i żądanego terminu dostarczenia partii,
 • Precyzyjne planowanie kosztów produkcji oraz zapotrzebowania materiałowego, oparte na danych wynikających z przyjętych i zdefiniowanych w systemie receptur z uwzględnieniem bieżących cen surowców i stawek ,
 • Obniżenie kosztów produkcji - poprzez szczegółową kontrolę procesów produkcyjnych pozwalającą poprawić ich efektywność,
 • Bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych oraz do ich wieloprzekrojowych zestawień,
 • Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceń wraz z bilansowaniem zasobów oparte na bieżących, rzeczywistych danych,
 • Planowanie pracy pracowników i czasu pracy maszyn i urządzeń,
 • Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, czasu pracy ludzi i maszyn,
 • Bogate algorytmy optymalizacyjne wspomagające działanie organizacji jak najbliżej idei just-in-time,
 • Zwiększenie efektywności pracowników będących Użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy, redukcję redundantnych działań oraz wzrost kwalifikacji w zakresie znajomości nowoczesnych technologii informatycznych.

„Informacje przepływają w obie strony, czyli zarówno z systemu ERP przepływają informacje na temat receptur, zlecenia które są zaplanowane do produkcji i wyniki produkcji wracają do naszego systemu. (…) Mamy całkowicie zautomatyzowane linie dozujące, które opierają się na własnym magazynie. Taki system linii produkcyjnej ma własne oprogramowanie, które musiało być całkowicie zintegrowane z systemem do zarządzania spółką. To nie mogło się odbyć inaczej. Na magazynie stoi ponad 400 surowców, które są przyjmowane już bezpośrednio poprzez integrację z systemem ERP. Kod kreskowy, skanowanie i znowu mamy podwójne sprawdzenie, uniknięcie użycia nie tego surowca, który mógłby być użyty. Już od etapu przyjmowania surowców do magazynu i zwalniania na linie produkcyjną mamy podwójne sprawdzanie i uniknięcie błędu operatora. Nasze technologie są dosyć proste, aczkolwiek jednocześnie skomplikowane z uwagi na ilość składników. (…) W momencie gdy zlecenie jest wykonane system automatyki linii produkcyjnej ma te partie zaczytane z systemu ERP – jaka partia, jaki termin ważności, jakie użycie. (…) Co ważne produkcje mamy na ilościach rzeczywistych zużycia. (…) Tak więc istnieje pełna identyfikowalność tego co zostało zużyte, jaki materiał, jakiej partii, daty ważności.„

- Fabryka Substancji Zapachowych POLLENA AROMA

„Dziś dysponujemy dokładnymi informacjami o zleceniach produkcyjnych, o etapie na którym znajduje się zlecenie, o surowcach które zostały wykorzystane w trakcie jego realizacji oraz, kto, jaką operację i kiedy wykonał. Po zakończeniu produkcji etykiety na produkty są drukowane z systemu wraz ze wszystkimi potrzebnymi parametrami (numerami partii, serii, terminem ważności). Koszty produkcji rozliczamy bardzo dokładnie.”

- Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.