SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

System SIMPLE.ERP posiada zaawansowane rozwiązania, szczególnie ważne dla instytucji państwowych, dedykowane zarządzaniu finansami: planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych kosztów czy źródeł finansowania. Dodatkowo funkcjonalność systemu umożliwia tworzenie budżetów wg układu tradycyjnego jak i zadaniowego z możliwością definicji ilościowej i jakościowej oceny efektywności poszczególnych zadań.