SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

 • Sprawne zarządzanie płynnością finansową jednostki,
 • Skuteczne planowanie budżetu jednostki wg przyjętej struktury budżetowej,
 • Kontrolowanie realizacji budżetu,
 • Zwiększenie liczby otrzymywanych Grantów,
 • Precyzyjne budowanie i zarządzanie budżetami jednostki i prowadzonych projektów,
 • Dokładne planowanie i rozliczanie kosztów projektów, poszczególnych komórek kosztowych, jak i całej jednostki,
 • Rozliczanie kadry naukowej  z prowadzonych  projektów badawczych,
 • Elektroniczny proces obiegu wszystkich dokumentów w tym faktur kosztowych związanych z projektami badawczymi,
 • Rozliczanie zakupów i zapotrzebowań powiązanych z projektami badawczymi,
 • Obsługa zamówień publicznych, umów przetargowych i ich rozliczanie,
 • Obsługa kont walutowych, rozliczanie FIFO, różnic kursowych i rozrachunków walutowych,
 • Ewidencja majątku trwałego i środków niskocennych wraz ze wsparciem procesu inwentaryzacji przy pomocy kodów EAN i przenośnych kolektorów danych,
 • Obsługa różnych źródeł finansowania oraz różnych systemów amortyzacji,
 • Prowadzenie ewidencji pracowników administracyjnych i naukowych wraz z dorobkiem naukowym,
 • Automatyczna korekta praw autorskich z możliwością ustalenia procentu praw,
 • Automatyczne rozliczanie Kart pracy pracowników naukowych na poszczególne projekty naukowe,
 • Automatyczne ustalanie daty rotacji dla stanowiska asystenta, adiunkta, itp.,
 • Wprowadzanie umów przetargowych i kontrola ich realizacji poprzez dokumenty zamówień i dostawy lub bezpośrednio poprzez dokumenty dostawy,
 • Tworzenie przekrojowych raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym układzie, również przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 • Tworzenie raportów RBN i RBZ,
 • Planowanie i rozliczanie budżetów kosztów i przychodów jednostek budżetowych,
 • Obsługa rezerwacji środków na wybrane zadania,
 • Obsługa planowania i rozliczania zakupów w ramach planu zamówień publicznych  w podziale na jednostki budżetowe (agregacja planów zamówień publicznych cząstkowych na wyższym poziomie),
 • Analiza rentowności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej i prowadzonych prac badawczych.