SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Dorobek Naukowy

Spółka SIMPLE oferuje dedykowany Instytutom moduł Dorobku Naukowego, zapewniający zgodnie z  aktualnymi wymogami rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, ewidencjonowanie, ewaluacje i zarządzanie w jednym miejscu wieloma dotąd rozproszonymi informacjami i osiągnięciami pracowników naukowo dydaktycznych.

Stanowi doskonałe narzędzie wspierające Instytut w procesie weryfikacji odpowiedniej kategorii naukowej oraz umożliwia identyfikację aktywizacji obszarów, w których do końca okresu podlegającego ocenie parametrycznej można będzie zrealizować dodatkowe osiągnięcia, niezbędne do uzyskania wyższej kategorii. Moduł wspiera w kompleksowym zarządzaniu całym procesem uwzględniającym możliwość dodawania informacji oraz jej przeglądania w zależności od roli użytkownika.

System wspomaga również sprawozdawczość zgodną z aktualnymi wymogami i terminami Ministerstwa oraz Polską Bibliografią Naukową.

Moduł Dorobek Naukowy posiada możliwości:

 • Przeglądania publikacji pracownika w czasopismach, książkach, monografiach.
 • Przeglądania historii stopni i tytułów naukowych.
 • Przeglądania i wprowadzania patentów.
 • Przeglądania i wprowadzania projektów.
 • Przeglądania i wprowadzania staży.
 • Przeglądania i wprowadzania stypendiów.
 • Przeglądania i wprowadzania konferencji.
 • Przeglądania i wprowadzania nagród i medali.
 • Przeglądania i wprowadzania członkostw w redakcjach, zespołach eksperckich, organizacjach.
 • Przeglądania i wprowadzania laboratoriów certyfikowanych.
 • Przeglądania i wprowadzania międzynarodowych systemów jakości.
 • Monitorowania pensum.
 • Generowania Naukowego CV.
 • Generowania danych do ankiety pracownika.
 • Generowania danych do ankiety Jednostki.
 • Porównania pracowników.
 • Porównania jednostek.
 • Eksportu pliku importowego zgodnego z Polską Bibliografią Naukową.
 • Importu czasopism z list MNiSW wraz z punktacją.