SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Wdrożenie odpowiedniego oprogramowania, daje gwarancję skutecznego zarządzania i planowania zasobami instytucji. Kompleksowość SIMPLE.EDU pozwala na swobodny dostęp do informacji pochodzących z różnych źródeł obszaru administracyjnego, dziekanatowego czy biznesowo-zarządczego.

System jako jeden z niewielu dostępnych na rynku, posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu uczelnią w aspektach obsługi studentów, dydaktyków, planowania zajęć, ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych.