SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

W chwili obecnej Uczelnia, która chce sie rozwijać, spełniać wymagania stawiane przez rynek oraz zwiększać przewagę konkurencyjną, coraz częściej sięga po nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające zarządzanie efektywnością szkoły.

Platforma SIMPLE.EDU daje możliwość przetwarzania dużej ilości danych, na podstawie których podejmowanie decyzji zarządczych będzie znacznie łatwiejsze. Wdrożenie odpowiedniego narzędzia informatycznego zapewnia sprawną realizację zadań oraz precyzję w procesie budżetowania jednostki.

SIMPLE.EDU - wsparciem w:

  • Efektywnym zarządzaniu uczelnią,
  • Precyzyjnym w czasie rzeczywistym budowaniu i zarządzaniu budżetami jednostki i prowadzonych projektów,
  • Dokładnym planowaniu i rozliczaniu kosztów kształcenia studentów, poszczególnych komórek kosztowych, jak i całej jednostki,
  • Sprawnym rozliczaniu wszystkich płatności studentów, począwszy od obsługi czesnego i praktyk, a na wypłacie stypendium kończąc,
  • Rozliczaniu kadry dydaktycznej z prowadzonych zajęć i projektów badawczych,
  • Wprowadzaniu umów przetargowych i kontroli ich realizacji, poprzez dokumenty zamówień i dostawy lub bezpośrednio poprzez dokumenty dostawy,
  • Sprawnym realizowaniu procesu rekrutacji i ewidencji studentów,
  • Łatwym planowaniu i rozliczaniu zajęć,
  • Automatyzacji czynności, usprawnianiu komunikacji i wymianie informacji.

Wiarygodne źródło informacji biznesowych

Platforma SIMPLE.EDU, na której wdrożenie się zdecydowaliśmy w obszarze administracyjnym i dziekanatowym, dostarcza władzom uczelni niezbędne dane . Są to na przykład informacje o ilości studentów, przebiegu sesji, czy o pewnych elementach składających się na koszty kształcenia. Dane te są potrzebne do zarządzania Uniwersytetem i podejmowania decyzji np.: otwieraniu i zamykaniu kierunków studiów i specjalności. Musimy wiedzieć, ile kosztują nasze studia, kto na nich wykłada, jak przebiega realizacja specjalności, fakultetów, godzin nadliczbowych. SIMPLE umożliwia nam dostęp do wielu danych o przebiegu procesu kształcenia.

Uniwersytet Przyrodniczy dla dziennika Puls Biznesu