SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość kształcenia, a jednostce pozwoli utrzymać wysoki poziom rentownosci. Zmiany demograficzne oraz działania konkurencyjne wymuszają na Władzach Uczelni, efektywne zarządzanie zasobami oraz potencjałem jednostki.

Dziś Uczelnia to duże przedsiębiorstwo, które wymaga sprawnego zarządzania finansami, kadrą pracowniczą, projektami jak również relacjami z klientami, w tym przypadku studentami. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez organy nadzorujące oraz zwiększyć konkurencyjność Uczelni, coraz częściej władze sięgają po sprawdzone zintegrowane rozwiązania informatyczne.

SIMPLE S.A. chcąc sprostać obecnym oraz przyszłym potrzebom Uczelni, oferuje nowoczesny, wydajny, kompleksowy, zintegrowany system informatyczny wspomagający efektywne zarządzanie, administrowanie i organizację pracy uczelni. Platforma SIMPLE.EDU to zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesami dydaktycznymi, administracyjnymi jak również zarządczymi. Optymalizuje szereg procesów zachodzących na uczelni zapewniając wielokierunkowy przepływ informacji.

Platforma SIMPLE.EDU dedykowana takim podmiotom jak:

  • Uniwersytety,
  • Politechniki,
  • Akademie,
  • Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe,
  • Wyższe Uczelnie Publiczne,
  • Wyższe Uczelnie Niepubliczne.

CO 3 UCZELNIA W KRAJU KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA SIMPLE!

W chwili obecnej z rozwiązania SIMPLE korzysta ponad 80 UczelniSpółka stała się niekwestionowanym liderem w zakresie wdrożeń systemów informatycznych w edukacji.