SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją

Platforma SIMPLE.PROD przeznaczona jest do wsparcia procesów zarządzania w technicznym przygotowaniu produkcji oraz w jej planowaniu i realizacji. Wspiera proces harmonogramowania i optymalizacji zasobów produkcyjnych, pozwala na sprawną obsługę wszystkich procesów produkcji poprzez współdziałanie z modułem sprzedaży i zaopatrzenia, obsługę magazynów surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, obsługę narzędzi, możliwość definiowania procesów technologicznych, struktury wyrobów BOM, zleceń produkcyjnych oraz ewidencję przebiegu produkcji.

SIMPLE.PROD TO EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE TAKIMI OBSZARAMI JAK:


APLIKACJE MOBILNE:

Skuteczność oraz funkcjonalność SIMPLE.PROD wyróżniają klienci w licznych referencjach:

"(...) W obszarze finansowym systemu SIMPLE.ERP widoczne są zarejestrowane koszty i przychody. Automaty księgowe umożliwiają automatyczną dekretację. Szczególnie przydatne są mechanizmy obsługujące odchylenia. Często jest tak, że przyjmujemy materiał od dostawcy, który po kontroli jakościowej wydajemy na produkcję.

SIMPLE.ERP umożliwia przesledzenie ruchów przyjętego materiału i jesli pomiędzy zamówieniem a fakturą zakupu są uzasadnione rozbieżności (wynikające np. z częstych ostatnio zmian kursów), SIMPLE.ERP umożliwia proporcjonalne dociążenie lub obciążenie poszczególnych zleceń produkcyjnych, do których wydano już materiał. Ten mechanizm pozwala ściśle kontrolować koszty poszczególnych zleceń. (...)"

ARMAK Sp. z o.o.