SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją

  • Obniżenie kosztów produkcji - poprzez szczegółową kontrolę procesów produkcyjnych pozwalającą poprawić ich efektywność,
  • Precyzyjne planowanie kosztów produkcji oraz zapotrzebowania materiałowego oparte na danych wynikających z przyjętych i zdefiniowanych w systemie technologii realizowanych procesów produkcyjnych,
  • Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceń wraz z bilansowaniem zasobów oparte na bieżących, rzeczywistych danych,
  • Planowanie pracy pracowników i czasu pracy maszyn i urządzeń,
  • Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, czasu pracy ludzi i maszyn,
  • Bogate algorytmy optymalizacyjne wspomagające działanie organizacji jak najbliżej idei just-in-time,
  • Bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych oraz do ich wieloprzekrojowych zestawień,
  • Zwiększenie efektywności pracowników będących Użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy, redukcję redundantnych działań oraz wzrost kwalifikacji w zakresie znajomości nowoczesnych technologii informatycznych.

"Z korzyści widocznych bądź odczuwalnych w krótkim czasie po zakończeniu wdrożenia wymieniłbym efektywniejszą obsługę kluczowych funkcji na produkcji, obniżenie kosztów, optymalizacje zasobów, łatwe planowanie i posiadanie bieżącej informacji o rentowności. Bez odpowiedniego systemu nigdy nie będziemy mieli pewności, ile zarabiamy na danym zleceniu(...) 

(...)firma dysponuje dokładnymi informacjami o zleceniach produkcyjnych, etapie, na którym znajduje się zlecenie, surowcach, które zostały wykorzystane w trakcie jego realizacji oraz kto, jaką operację i kiedy wykonał. Kontroluje również koszty. Po zakończeniu produkcji etykiety na produkty są drukowane bezpośrednio z systemu wraz ze wszystkimi potrzebnymi parametrami. Firma utrzymuje stany magazynowe na niskim poziomie, aby nie zamrażać środków pieniężnych, jednak dzięki ERP, zawsze jest on na tyle bezpieczny, aby zachować ciągłość pracy przedsiębiorstwa.(...)"

Tomasz Brauła Dyrektor Działu Wsparcia i Rozwoju Produktu w SIMPLE S.A. dla dziennika Puls Biznesu - materiał ERP - zmiana na lepsze niegdy nie była łatwiejsza