SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

29-04-2015 -

SIMPLE w raporcie ERP PERSPEKTYWY!

SIMPLE S.A. w RAPORCIE ERP PERSPEKTYWY, podsumowującym działania kluczowych dostawców w 2014 r oraz prezentującym kierunek rozwoju oferowanych systemów ERP. 
Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu podsumował działania spółki na rynku publicznym, w którym SIMPLE jest jednym z liderów oraz wskazał potrzeby i tendencje rynku w zakresie informatyzacji jednostek państwowych.

„SIMPLE S.A. to doświadczony producent zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Uczelniami w pełnym zakresie ich działalności. Dzięki kompleksowości oferowanego przez spółkę oprogramowania oraz ilości zrealizowanych projektów, SIMPLE stało się najczęściej wybieranym partnerem biznesowym i zyskało pozycję lidera w zakresie informatyzacji placówek oświatowych.
Po trafionej inwestycji, przejęciu lubelskiego producenta i rozbudowie oferty o rozwiązanie front office’owe - potocznie nazywane systemem dziekanatowym, spółka umocniła swoją pozycję zostawiając konkurencję znacząco w tyle. W chwili obecnej SIMPLE jest w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie na procesy biznesowe zachodzące na uczelni.

Widać to dobrze w portfelu podpisanych kontraktów. Z roku na rok zwiększa się ilość realizowanych projektów, ich wielkość oraz zasięg. W 2013 r. spółka podpisała umowy za około 50 mln złotych. Miniony rok również przyniósł SIMPLE sporo znaczących kontraktów m.in. realizację projektu dla Politechniki Rzeszowskiej o wartości 11 mln. zł, Szkoły Głównej Handlowej czy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”

Zapraszamy do zapozania się z pełną treścią materiału. 

powrót