SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

16-04-2013 -

Puls Biznesu: Uczelnie Wyższe i ERP – niższe koszty, wyższa jakość, świetlana przyszłość!
 


Firma SIMPLE S.A. jako lider w zakresie wdrożeń w branży edukacyjnej, wspólnie z Pulsem Biznesu, przygotowała dodatek poświęcony tematyce systemów ERP oraz ich wdrożeń w Uczelniach Wyższych. Do współtworzenia materiału SIMPLE zaprosiło użytkowników SIMPLE.EDU, którzy opowiedzieli o zmianach jakie zaszły w funkcjonowaniu Uczelni po wdrożeniu rozwiązania.Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego:

(...)Firma SIMPLE wykazała się zrozumieniem specyfiki naszego Uniwersytetu, a jej pracownicy odpowiednią wiedzą i bardzo dużym zaangażowaniem w projekt(...)"
(...)Biorąc pod uwagę skalę, w jakiej działamy, efektywne zarządzanie pracownikami, budynkami, laboratoriami, całym naszym majątkiem bez systemu ERP to tzw. mission impossible(…) System SIMPLESIMPLE.ERP sprawi, że kontrola nad pieniędzmi oraz przeprowadzanie przetargów będzie łatwiejsze. Zminimalizowane zostanie ryzyko pomyłek i zaniedbań. Efekt? Zaoszczędzone pieniądze oraz czas.(...)" 


Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

"(...)Celem jest lepsze zarządzanie uczelnią. Prawo zobowiązuje nas do rzetelnego zarządzania. Teraz mamy do tego narzędzia. Platforma SIMPLE.EDU, na której wdrożenie się zdecydowaliśmy w obszarze administracyjnym i dziekanatowym, dostarcza władzom uczelni niezbędne dane . Są to na przykład informacje o ilości studentów, przebiegu sesji, czy o pewnych elementach składających się na koszty kształcenia. Dane te są potrzebne do zarządzania Uniwersytetem i podejmowania decyzji np.: otwieraniu i zamykaniu kierunków studiów i specjalności. Musimy wiedzieć, ile kosztują nasze studia, kto na nich wykłada, jak przebiega realizacja specjalności, fakultetów, godzin nadliczbowych.(...)"

 


 

powrót