SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

19-10-2018 -

Eksperckie Piątki: Harmonogram uczelni - kompleksowe zarządzanie zasobami z uwzględnieniem realizacji procesu dydaktycznego

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego uczelnia rozpoczyna bieżącą pracę na zaplanowanym cyklu dydaktycznym. Tym samym, na uczelni, pojawia się szereg zdarzeń, które bezpośrednio wpływają na realizację procesu dydaktycznego, obsługę kadry, czy obciążenie zasobów lokalowych szkoły. Należy przy tym zwrócić uwagę, że bieżące zdarzenia posiadają wiele źródeł zarówno wewnętrznych, jak również zewnętrznych - spoza struktury organizacyjnej uczelni. Zazwyczaj planowane i prowadzone są w wielu niezależnych oraz niepowiązanych ze sobą kalendarzach – co uniemożliwia efektywną pracę i zarządzanie nimi.

Jak zbierać informacje o bieżących zdarzeniach z rozproszonych źródeł, jak synchronizować je w ramach wspólnego harmonogramu uczelni oraz jak zarządzać informacją, bez korzystania z kilku odrębnych systemów? Zapraszamy do dzisiejszego materiału Radosława Nankiewicza - Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Szkół Wyższych.

W kontekście efektywnego zarządzania uczelnią oraz informacją, istotne jest zebranie wszystkich bieżących zdarzeń w ramach wspólnego i jednego harmonogramu. Umożliwi to analizę wzajemnych korelacji wszystkich planowanych wpisów i ich zmian pochodzących z wielu rozproszonych źródeł, jak również właściwe zarządzanie informacją, skierowaną do odpowiedniej grupy odbiorców. Kompleksowe zarządzanie wszystkimi zdarzeniami występującymi na uczelni jest możliwe z poziomu wybranych systemów dziekanatowych. Nowoczesne systemy dziekanatowe zapewniają w pełni efektywne rozwiązanie - umożliwiające prowadzenie wspólnego harmonogramu, udostępnianego w ramach właściwie określonych grup użytkowników. Uwzględniają one wszystkich użytkowników zarówno w ramach uczelni, jak i spoza jednostek organizacyjnych szkoły. Zapewniają w ramach struktury organizacyjnej ścisłą synchronizację zaplanowanego procesu dydaktycznego z planowanymi zajęciami pozadydaktycznymi oraz wszelkimi zdarzeniami o charakterze organizacyjnym i administracyjnym. Dzięki tej funkcjonalności, uczelnia może zapewnić właściwe rozwiązania skierowane do określonych jednostek organizacyjnych (władze, dziekanat, planiści, jednostki dydaktyczne, dydaktycy, pracownicy pozadydaktyczni, studenci). Również w przypadku prowadzenia działalności komercyjnej, system umożliwia dostarczenie informacji do podmiotów zewnętrznych, dotyczących zdarzeń dodatkowych pozadydaktycznych, np. wynajmu sal.

Zestawienie kompletu zaplanowanych zdarzeń w jednym i spójnym kalendarzu, zapewni właściwe zaplanowanie harmonogramu całej uczelni. Szkoła uniknie również potencjalnych konfliktów, jakie mogą pojawić się przy rozporoszonych źródłach informacji. Otrzyma także kompletny grafik, który będzie kierował zestaw informacji do określonych odbiorców w czasie rzeczywistym. Tym samym, aplikacje webowe, czy mobilne będą w stanie zaprezentować online pełen zestaw zdarzeń zaplanowanych dla odbiorcy. Dzięki temu uczelnia szybko i sprawnie poinformuje swoich studentów i  dydaktyków, np. o odwołanych zajęciach, zmianie sali, godziny, czy zastępstwie. System  udostępni odbiorcy również harmonogram, w formie kalendarzy internetowych, co pozwala na synchronizację kalendarzy personalnych ze zdarzeniami zaplanowanymi w ramach harmonogramu uczelni. Ta funkcjonalność jest bardzo przydatna w przypadku, gdy szkoła zatrudnia zewnętrznych nauczycieli.

Całość rozwiązania zapewnia spójny obieg i przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami i grupami, dostarczając władzom uczelni komplet niezbędnych danych i raportów do kontroli ilości odbytych godzin dydaktycznych wraz z informacją o rzeczywistych kosztach, do właściwej obsługi rozliczeń dydaktycznych, czy pełnej ewidencji dostępności i wykorzystania sal i sprzętu. Wszystko to z poziomu jednego i spójnego systemu. System zapewnia idealne połączenie dydaktyki z procesami biznesowymi szkoły.

Wszystkie uczelnie zainteresowane planowaniem harmonogramu szkoły w ramach kompleksowego kalendarza i to z poziomu jednego systemu dziekanatowego, zachęcamy do kontaktu oraz sprawdzenia możliwości oprogramowania SIMPLE.EDU podczas prezentacji.

- Radosław Nankiewicz Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni. 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót