SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

Podawane informacje są zgodne z par.6 ust.1 pkt. 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. Dz. U. Nr 163, poz. 1161 w sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego obrotu papierami wartościowymi.


Zarząd SIMPLE S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dane przekazywane przez Internet.