SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Relacje inwestorskie

DYWIDENDA za rok DZIEŃ DYWIDENDY TERMIN WYPŁATY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ WYPŁATY w zł WYSOKOŚĆ  
NA 1 AKCJĘ w zł

2017

01.06.2018      
I rata   17.08.2018 673702,40 0,14
II rata   09.11.2018 384972,80 0,08
         

2016

01.08.2017      
I rata   31.08.2017 144364,80 0,03
II rata   30.11.2017 96243,20 0.02
         
2014 29.06.2015      
I rata   31.07.2015 876059,60 0,20
II rata   30.09.2015 876059,60 0,20
III rata   31.12.2015 876059,60 0,20
         
2013 02.07.2014      
I rata   30.09.2014 986665,54 0,23
II rata   31.12.2014 938747,56 0,22
         
2012 02.07.2013      
wypłacona w całości   15.07.2013 2000731,06 0,47
         
2011 31.08.2012      
wypłacona w całości   15.09.2012 989324,54 0,23