SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Relacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2021

26-11-2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2021 roku
30-09-2021 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku
28-05-2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2021 roku
27-04-2021 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2020 

13-11-2020 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku
11-09-2020 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2020 roku
20-05-2020 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2020 roku
03-03-2020 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2019

15-11-2019 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2019 roku
13-09-2019 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2019 roku
15-05-2019 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2019 roku
05-03-2019 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2018

16-11-2018 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2018 roku
14-09-2018 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2018 roku
18-05-2018 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2018 roku
05-03-2018 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2017

15-11-2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2017 roku
31-08-2017 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2017 roku
20-06-2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15-05-2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2017 roku
21-03-2017 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2016

14-11-2016 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2016 roku
31-08-2016 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2016 roku
16-06-2016 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
16-05-2016 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2016 roku
21-03-2016 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2015

31-12-2015 Wypłata III raty dywidendy
13-11-2015 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego  raportu  za III kwartał 2015 roku
30-09-2015 Wypłata II raty dywidendy
31-08-2015 Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu  za I półrocze 2015 roku
31-07-2015 Wypłata I raty dywidendy
27-06-2015 Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji
15-05-2015 Publikacja skonsolidowanegorozszerzonego  raportu  za I kwartał 2015 roku
14-05-2015 Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
14-05-2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
20-03-2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2014

31-12-2014 Wypłata II raty dywidendy
14-11-2014 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2014 roku
30-09-2014 Wypłata I raty dywidendy
29-08-2014 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku
17-06-2014 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15-05-2014 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2014 roku
21-03-2014 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2013

14-11-2013 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2013 roku
30-08-2013 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2013 roku
15-07-2013 Wypłata dywidendy
19-06-2013 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14-05-2013 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2013 roku
21-03-2013 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok
07-01-2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2012

09-11-2012 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2012 roku
18-10-2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15-09-2012 Wpłata dywidendy
30-08-2012 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2012 roku
28-06-2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
10-05-2012 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku
20-03-2012 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2011

25-11-2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28-10-2011

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2011 roku

23-08-2011

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2011

27-06-2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29-04-2011 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2011 roku
21-03-2011 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2010

15-11-2010 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku
08-11-2010 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku
17-09-2010 Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok
31-08-2010 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półroczne 2010 roku
30-07-2010 Wypłata dywidendy
20-07-2010 Zmiana w składzie Zarządu SIMPLE S.A.
30-06-2010 Zakończenie skupu akcji własnych
14-05-2010 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2010 roku
30-04-2010 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok
30-04-2010 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok
26-02-2010 Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2009 roku
26-01-2010 Zmiana w składzie Zarządu SIMPLE S.A.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2009

12-11-2009 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2009 roku
31-08-2009 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półroczne 2009 roku
15-05-2009 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2009 roku
30-04-2009 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2008 rok
30-04-2009 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok
18-02-2009 Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku
16-02-2009 Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2008 roku
30-01-2009 Zmiany w składzie Zarządu SIMPLE S.A.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2008

27-11-2008  Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
27-11-2008 Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Bogusława Miturę
26-11-2008  Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
14-11-2008  Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku opublikowanego 6.11.2008 r.
06-11-2008  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku
04-11-2008  Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2008 roku
21-10-2008 Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
14-10-2008  Uzupełnienie jednostkowego raportu za I półrocze 2008 opublikowanego 10.10.2008 r.
10-10-2008  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2008
29-09-2008  Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2008
27-09-2008  Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Bogusława Miturę
27-09-2008 Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Członka Zarządu
27-09-2008 Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Zbigniewa Strojnowskiego
27-09-2008  Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę Simple Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
27-09-2008 Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Andrzeja Irzyckiego
10-09-2008  Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 9.09.2008 r.
10-09-2008  Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.
10-09-2008  Wybór nowych Członków Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.
10-09-2008 Treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 9 września 2008 roku
09-09-2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A.
05-09-2008  Przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na NWZA w dniu 9.09.2008 r. Panu Bogusławowi Miturze
01-09-2008 Projekty uchwał NWZA
27-08-2008 Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
22-08-2008 Wyjaśnienie dotyczące raportu za II kwartał 2008
18-08-2008  Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9.09.2008 r.
07-08-2008 Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008 roku
31-07-2008 

Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2008 roku

29-07-2008  Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
10-07-2008  Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Członka Zarządu
27-06-2008  Treści uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2008 roku
27-06-2008  Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2008 r.
27-06-2008  Korekta treści raportu nr 8 z dnia 18 czerwca 2008 r.
26-06-2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A.
18-06-2008  Projekty uchwał ZWZA
11-06-2008  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok
11-06-2008 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2007 rok
04-06-2008  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.06.2008 r.
15-05-2008  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008 roku
15-05-2008  Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
05-05-2008 Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2008 roku
14-02-2008 Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2007 roku
14-02-2008  Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.
04-02-2008 Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2007 roku
29-01-2008 Publikacja informacji podawanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2007
11-01-2008 Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o.