SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

14-03-2018

Raport 4/2018 dotyczy: Informacja na temat wstępnej deklaracji Zarządu SIMPLE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 4/2018 r. z dnia 14 marca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
02-02-2018

Raport 3/2018 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 3/2018 r. z dnia 2 lutego 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

31-01-2018

Raport 2/2018 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 2/2018 r. z dnia 31 stycznia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
30-01-2018

Raport 1/2018 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 1/2018 r. z dnia 30 stycznia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.