SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

02-09-2020

Raport 16/2020 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. podjęcia działań związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 02.09.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
09-07-2020

Raport 15/2020 dotyczy: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 09.07.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
30-06-2020

Raport 14/2020 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 30.06.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
30-06-2020

Raport 13/2020 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 30.06.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30-06-2020

Raport 12/2020 dotyczy: Informacja nt. wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 30.06.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
22-06-2020

Raport 11/2020 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 22.06.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
18-06-2020

Raport 10/2020 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu informatycznego

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 18.06.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
02-06-2020

Raport 9/2020 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26-05-2020

Raport 8/2020 dotyczy: Informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 26.05.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
30-04-2020

Raport 7/2020 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 30.04.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
08-04-2020

Raport 6/2020 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. kontynuacji współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 08.04.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
09-03-2020

Raport 5/2020 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR Zarząd SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 09.03.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

04-03-2020

Raport 4/2020 dotyczy: Podjęcie działań związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 04.03.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
04-03-2020

Raport 3/2020 dotyczy: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 04.03.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
04-03-2020

Raport 2/2020 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR Zarząd SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 04.03.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

30-01-2020

Raport 1/2020 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 30.01.2020 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport