SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

07-11-2018

Raport 20/2018 dotyczy: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kop

Raport bieżący nr 20/2018 r. z dnia 7 listopada 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
06-11-2018

Raport 19/2018 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opi

Raport bieżący nr 19/2018 r. z dnia 6 listopada 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
17-09-2018

Raport 18/2018 dotyczy: Informacja nt. skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. opublikowanego w dniu 1

Raport bieżący nr 18/2018 r. z dnia 17 września 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
31-08-2018

Raport 17/2018 dotyczy: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 17/2018 r. z dnia 31 sierpnia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
07-08-2018

Raport 16/2018 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie

Raport bieżący nr 16/2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
16-07-2018

Raport 15/2018 dotyczy: : Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Raport bieżący nr 15/2018 r. z dnia 16 lipca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
27-06-2018

Raport 14/2018 dotyczy: Powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. na kolejną kadencję.

Raport bieżący nr 14/ 2018 r. z dnia 27 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
26-06-2018

Raport 13/2018 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 13/2018 r. z dnia 26 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

14-06-2018

Raport 12/2018 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 12/2018 r. z dnia 14 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

12-06-2018

Raport 11/2018 dotyczy: Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 11/2018 r. z dnia 12 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
29-05-2018

Raport 10/2018 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE

Raport bieżący nr 10/2018 r. z dnia 29 maja 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

22-05-2018

Raport 9/2018 dotyczy: Powołanie osób nadzorujących na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 9/2018 r. z dnia 22 maja 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
22-05-2018

Raport 8/2018 dotyczy: : Informacja nt. wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 8/2018 r. z dnia 22 maja 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
22-05-2018

Raport 7/2018 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 22 maja 2018 roku

Raport bieżący nr 7/2018 r. z dnia 22 maja 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24-04-2018

Raport 6/2018 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 22 maja 2018 roku

Raport bieżący nr 6/2018 r. z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24-04-2018

Raport 5/2018 dotyczy: Opinia Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2017 roku

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne.

Raport
14-03-2018

Raport 4/2018 dotyczy: Informacja na temat wstępnej deklaracji Zarządu SIMPLE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 4/2018 r. z dnia 14 marca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
02-02-2018

Raport 3/2018 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 3/2018 r. z dnia 2 lutego 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

31-01-2018

Raport 2/2018 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 2/2018 r. z dnia 31 stycznia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
30-01-2018

Raport 1/2018 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 1/2018 r. z dnia 30 stycznia 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.