SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

15-01-2021

Raport 1/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji