SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

24-07-2019

Raport 17/2019 dotyczy: Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 24 lipca 20119 r
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
19-07-2019

Raport 16/2019 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 19 lipca 20119 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
04-07-2019

Raport 15/2019 dotyczy: Wybór oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

Raport
27-05-2019

Raport 14/2019 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bankowej

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 27 maja 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

Raport
23-05-2019

Raport 13/2019 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 23 maja 2019 r.,
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
21-05-2019

Raport 12/2019 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 21 maja 2019 r.,
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
14-05-2019

Raport 11/2019 dotyczy: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14 maja 2019 r.,
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
14-05-2019

Raport 10/2019 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 14 maja 2019 roku

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 14 maja 2019 r.,
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14-05-2019

Raport 9/2019 dotyczy: Informacja nt. wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 14 maja 2019 r.,
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
16-04-2019

Raport 8/2019 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 14 maja 2019 roku

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26-03-2019

Raport 7/2019 dotyczy: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2018 roku

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
21-03-2019

Raport 6/2019 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 6/2019 r., z dnia 21 marca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
13-03-2019

Raport 5/2019 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 5/2019, z dnia 13 marca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

08-03-2019

Raport 4/2019 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR Zarząd SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 4/2019 r., z dnia 8 marca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

12-02-2019

Raport 3/2019 dotyczy: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
22-01-2019

Raport 2/2019 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
14-01-2019

Raport 1/2019 dotyczy: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport