SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

27-09-2021

Raport 38/2021 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ SIMPLE S. A. w dniu 27.09.2021 r.

Raport bieżący nr 38/2021 z dnia 27 września 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
27-09-2021

Raport 37/2021 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez NWZ SIMPLE S.A. w dniu 27.09.2021 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 37/2021 z dnia 27 września 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09-09-2021

Raport 36/2021: Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

Raport bieżący nr 36/2021 z dnia 9 września 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

08-09-2021

Raport 35/2021 dotyczy: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27.09.2021r

Raport bieżący nr 35/2021 z dnia 8 września 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06-09-2021

Raport 34/2021 dotyczy: Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 27.09.2021r

Raport bieżący nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

10-08-2021

Raport 33/2021 dotyczy: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla PWSZ im. Witelona w Legnicy

Raport bieżący nr 33/2021 z dnia 10 SIERPNIA 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
27-07-2021

Raport 32/2021 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 27 września 2021 roku

Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

13-07-2021

Raport 31/2021 dotyczy: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A.

Raport bieżący nr 31/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25-06-2021

Raport 30/2021 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE

Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
24-06-2021

Raport 29/2021 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

17-06-2021

Raport 28/2021 dotyczy: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ

Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
17-06-2021

Raport 27/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

28-05-2021

Raport 26/2021 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28-05-2021

Raport 25/2021 dotyczy: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku

Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
26-05-2021

Raport 24/2021 dotyczy: Informacja nt. wstępnych wyników za I kwartał 2021 roku

Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 26 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
21-05-2021

Raport 23/2021 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. kontynuacji współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 21 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
20-05-2021

Raport 22/2021 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. kontynuacji współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
19-05-2021

Raport 21/2021 dotyczy: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Polskiej Akademii Nauk

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
18-05-2021

Raport 20/2021 dotyczy: Informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 18.05.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
18-05-2021

Raport 19/2021 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu informatycznego

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 18.05.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
21-04-2021

Raport 18/2021 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. kontynuacji współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
12-04-2021

Raport 17/2021 dotyczy: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
12-04-2021

Raport 16/2021 dotyczy: Informacja o rekomendacji z NCBiR dofinansowania projektu realizowanego przez Emitenta

Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
22-03-2021

Raport 15/2021 dot.: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
05-03-2021

Raport 14/2021 dotyczy: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 5 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
05-03-2021

Raport 13/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 5 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

03-03-2021

Raport 12/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 3 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

02-03-2021

Raport 11/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 2 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

01-03-2021

Raport 10/2021 dotyczy: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
01-03-2021

Raport 9/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 1 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

26-02-2021

Raport 8/2021 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 8/2021 K z dnia 26.02.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

26-02-2021

Raport 7/2021 K dotyczy: Sprostowanie informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 7/2021

Raport bieżący nr 7/2021 K z dnia 26.02.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
23-02-2021

Raport 7/2021 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 23.02.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
23-02-2021

Raport 6/2021 dotyczy: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23-02-2021

Raport 5/2021 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 23 lutego 2021 roku

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23-02-2021

Raport 4/2021 dotyczy: Informacja nt. współpracy z SGGW w zakresie realizacji projektów informatycznych

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
29-01-2021

Raport 3/2021 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
25-01-2021

Raport 2/2021 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15-01-2021

Raport 1/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji