SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Oferta Publiczna

Zapisy w publicznej ofercie akcji serii L SIMPLE S.A.

Spółka SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawa (Emitent) przeprowadza publiczną emisję Akcji serii L. Akcje będą oferowane w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust 9 Ustawy o Ofercie Publicznej (tj. do 2,5 mln EURO). 

Cena emisyjna 1 Akcji oferowanej w ofercie publicznej na podstawie niniejszego Memorandum informacyjnego wynosi 6,50 zł. Łączna wartość spodziewanych wpływów z niniejszej emisji wynosi 2.847.188,5 zł i stanowi iloczyn liczby oferowanych Akcji oraz ceny emisyjnej jednej Akcji.

Oferującym Akcje serii L SIMPLE S.A. jest DOM MAKLERSKI Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A
Ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
www.bossa.pl

tel. 801 104 104 / 22-50-43-104
e-mail: makler@bossa.pl


 

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SIMPLE S.A. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii L  25 – 29 lipca 2016 r.
Zakończenie oferty publicznej (Przydział Akcji serii L) 2 sierpnia 2016 r.Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu publicznej oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. 

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
 • Złożony zapis jest nieodwołalny. Brak możliwości anulowania złożonego zapisu. 
 • Zapisy ma Akcje składane będą po cenie emisyjnej Akcji
 • Zapisy przyjmowane osobiście w POK Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A.  Wzór formularza zapisu został zamieszczony w załączniku do Memorandum.  

Wpłata na Akcje dokonywana jest: 

 • gotówką, lub
 • przelewem na rachunek Oferującego numer: 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty:
  • dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje spółki SIMPLE SA”,
  • dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje spółki SIMPLE S.A”. 

Jak zapisać się na akcje SIMPLE S.A.?

Rachunek maklerski w DM BOŚ    Rachunek maklerski w innym biurze
Możesz:
 • otworzyć w DM BOŚ rachunek internetowy korespondencyjnie, kurierem lub w oddziale DM BOŚ SA.
 • wpłacić środki na rachunek inwestycyjny (informacja dostępna po zalogowaniu do rachunku w [Dyspozycje -> Przelewy]).
 • Złożyć zapis - po zalogowaniu się do rachunku https://www.bossa.pl/ i upewnieniu się, że przelew został zaksięgowany [Portfel -> Wyciąg], złożyć w opcji [Dyspozycje -> Subskrypcje].
 
 • Dokonaj wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek:
  55-1540-1157-2115-6610-4333-0011.
 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, PESEL oraz dopisek: „wpłata na akcje SIMPLE S.A."
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku DM BOŚ złóż zapis w dowolnym oddziale DM BOŚ.


 

Dokumenty SIMPLE S.A.: