SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Relacje inwestorskie

Akcjonariat SIMPLE S.A. (stan na maj 2017 r.)

Struktura akcjonariatu 
(powyżej 5%)
Liczba głosów Akcjonariat 
wg liczby głosów
Akcjonariat 
wg liczby akcji
CRON Sp. z o.o. 1 507 899 31,34% 31,34%
Bogusław Mitura 1 001 860 20,82% 20,82%
Formonar Investments Limited 241 000 5,01% 5,01%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 812 160  akcji, w tym:

 • 189 000 akcji na okaziciela Serii A1 (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 756 000 akcji na okaziciela Serii A2 (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 225 000 akcji na okaziciela serii B   (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 102 690 akcji na okaziciela serii C   (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 360 000 akcji na okaziciela serii D   (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 180 000 akcji na okaziciela serii E    (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 73 350 akcji na okaziciela serii F      (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 72 864 akcji na okaziciela serii G     (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 27 000 akcji na okaziciela serii H     (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 15 245 akcji na okaziciela serii I       (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 2 001 149 akcji na okaziciela serii J  (wartość nominalna akcji 1zł)  
 • 378 000 akcji na okaziciela serii K    (wartość nominalna akcji 1zł)
 • 431 862 akcji na okaziciela serii L    (wartość nominalna akcji 1zł)


Kapitał zakładowy SIMPLE SA wynosi 4.812.160,- złotych dzieli się na  4812160 akcji o wartości nominalnej 1,-zł każda.