SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O firmie

Prezes Zarządu - Daniel Fryga

Absolwent Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na specjalizacji Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych. Uzyskał także dyplom studiów: Master of Business Administration wydany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, programami, ryzykiem i biurem projektów. Wcześniej pracował jako Kierownik Projektów Informatycznych, a także jako Trener i konsultant z zakresu Zarządzania projektami i ryzykiem.

Z firmą SIMPLE SA związany od 2010 roku na stanowisku Dyrektora Biura Projektów, a od 2015 do czerwca 2016 roku pełnił rolę Dyrektora Pionu Usług. W tym okresie odpowiadał  za jedne z największych projektów realizowanych przez firmę SIMPLE SA polegające na wdrożeniu Zintegrowanych Systemów Informatycznych. 2 czerwca 2016 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE SA.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE SA Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes - Monika Firlej

Monika Firlej jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji, Kierunek Zarządzania i Marketing.

Z firmą SIMPLE SA związana od września 1999 roku początkowo na stanowisku Specjalisty ds. Sprzedaży, a następnie od 2004 r. pełniła rolę menadżerskie w Pionie Handlowym. Od 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego odpowiedzialnego za rozwój oraz opracowanie i realizację strategii sprzedaży na rynku publicznym i komercyjnym. Odpowiada za kluczowe kontrakty zawierane przez firmę SIMPLE SA. Od maja 2022 roku sprawowała funkcję Dyrektora Operacyjnego, a od października przejęła obowiązki Wiceprezesa Simple. 

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE SA. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.