SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O firmie

Prezes Zarządu- Rafał Wnorowski

Studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży do sektora publicznego i prywatnego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j.
W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.). 
 
Od maja 2010 r. do sierpnia 2015 r. był związany z Grupą SIMPLE gdzie z ramienia Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE.
 
Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing.
 
16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A.
Nadzoruje obszary:
  • marketingu i sprzedaży
  • komunikacji zewnętrznej,
  • realizacji strategii,
  • bezpieczeństwa informacji,
  • rozwiązań biznesowych,
  • relacji partnerskich i inwestorskich.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes Zarządu- Michał Siedlecki

Współzałożyciel, akcjonariusz oraz Wiceprezes Zarządu Spółki. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Początki jego kariery związane były z Instytutem Organizacji Przemysłu Maszynowego, gdzie w latach 1982-1987 był zatrudniony jako Starszy Asystent. Następnie do 1988 roku pełnił stanowisko Projektanta Systemów w „InterAms II" Sp. z o.o.

Będąc jednym z twórców SIMPLE S.A odpowiadał na stanowisku Głównego Projektanta Systemów za tworzenie i rozwój oferowanych rozwiązań. W latach 1992-1997 członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za rozwój. Po roku 1997 wrócił na stanowisko Głównego Projektanta Systemów i zajmował się tworzeniem podstawowego produktu firmy – systemu SIMPLE SYSTEM V. W 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A., odpowiedzialnego za rozwój produktów, a w grudniu 2007 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu. Od stycznia do lipca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie w okresie lipiec 2009 - styczeń 2010 roku został Doradcą Zarządu. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Nadzoruje obszary:

  • wytwarzania oprogramowania,
  • rozwoju architektury i rozwiązań biznesowych,
  • rozwoju produktu.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes Zarządu - Daniel Fryga

Absolwent Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na specjalizacji Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych. Uzyskał także dyplom studiów: Master of Business Administration wydany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, programami, ryzykiem i biurem projektów. Wcześniej pracował jako Kierownik Projektów Informatycznych, a także jako Trener i konsultant z zakresu Zarządzania projektami i ryzykiem.

Z firmą SIMPLE S.A. związany od 2010 roku na stanowisku Dyrektora Biura Projektów, a od 2015 do czerwca 2016 roku pełnił rolę Dyrektora Pionu Usług. W tym okresie odpowiadał  za jedne z największych projektów realizowanych przez firmę SIMPLE S.A. polegające na wdrożeniu Zintegrowanych Systemów Informatycznych. 2 czerwca 2016 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A.

Odpowiada za:

  • realizację i nadzór projektów

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prokurent - Monika Firlej

Monika Firlej jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji, Kierunek Zarządzania i Marketing.

Z firmą SIMPLE S.A. związana od września 1999 roku początkowo na stanowisku Specjalisty ds. Sprzedaży, a następnie od 2004 r. pełniła rolę menadżerskie w Pionie Handlowym. Od 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego Sektora Publicznego odpowiedzialnego za rozwój oraz opracowanie i realizację strategii sprzedaży na rynku publicznym. Odpowiada za kluczowe kontrakty zawierane przez firmę SIMPLE S.A.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.