SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O firmie

Prezes Zarządu- Rafał Wnorowski

Studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży do sektora publicznego i prywatnego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK SA, gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j.
W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions SA (Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA). 
 
Od maja 2010 r. do sierpnia 2015 r. był związany z Grupą SIMPLE gdzie z ramienia Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE.
 
Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG SA, gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing.
 
16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE SA.
Nadzoruje obszary:
  • marketingu i sprzedaży
  • komunikacji zewnętrznej,
  • realizacji strategii,
  • bezpieczeństwa informacji,
  • rozwiązań biznesowych,
  • relacji partnerskich i inwestorskich.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE SA. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes Zarządu - Daniel Fryga

Absolwent Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na specjalizacji Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych. Uzyskał także dyplom studiów: Master of Business Administration wydany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, programami, ryzykiem i biurem projektów. Wcześniej pracował jako Kierownik Projektów Informatycznych, a także jako Trener i konsultant z zakresu Zarządzania projektami i ryzykiem.

Z firmą SIMPLE SA związany od 2010 roku na stanowisku Dyrektora Biura Projektów, a od 2015 do czerwca 2016 roku pełnił rolę Dyrektora Pionu Usług. W tym okresie odpowiadał  za jedne z największych projektów realizowanych przez firmę SIMPLE SA polegające na wdrożeniu Zintegrowanych Systemów Informatycznych. 2 czerwca 2016 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE SA.

Odpowiada za:

  • realizację i nadzór projektów

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE SA Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prokurent - Monika Firlej

Monika Firlej jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji, Kierunek Zarządzania i Marketing.

Z firmą SIMPLE SA związana od września 1999 roku początkowo na stanowisku Specjalisty ds. Sprzedaży, a następnie od 2004 r. pełniła rolę menadżerskie w Pionie Handlowym. Od 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego odpowiedzialnego za rozwój oraz opracowanie i realizację strategii sprzedaży na rynku publicznym i komercyjnym. Odpowiada za kluczowe kontrakty zawierane przez firmę SIMPLE SA.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE SA Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.