SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O firmie

Edwin Manten

Edwin Manten jest General Managerem w TSS Europe B.V., gdzie od 2018 roku jest odpowiedzialny za nadzorowanie spółek portfelowych w Holandii oraz Rumunii. Ponadto z ramienia TSS odpowiada za inwestycje Grupy w regionie CEE. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w spółkach technologicznych i informatycznych. Przed dołączeniem do TSS, od 2007 roku był związany z TASS Technology Solutions, gdzie jako General Manager i akcjonariusz zarządzał spółką po jej wydzieleniu i sprzedaży ze struktur Philips, odpowiadając za ustanowienie i zarządzanie nową organizacją na terenie krajów Beneluxu. Po sprzedaży TASS do Altran Technologies w 2014 roku, jako COO, a później CEO Altran Netherlands odpowiadał za integrację i rozwój przejętych w Holandii podmiotów.
 
Edwin Manten jest absolwentem kierunku nauk informatycznych HU University of Applied Sciences w Utrechcie.

Ramon Zanders

Ramon Zanders jest Dyrektorem Zarządzającym w Topicus.com Coöperatief UA oraz CEO jej spółki zależnej TSS Europe B.V., gdzie od 2014 roku odpowiada za działalność operacyjną i inwestycyjną Grupy w Holandii, Skandynawii, regionach DACH, oraz CEE. Wcześniej, w latach 2011-2014 jako General Manager w TSS odpowiadał m.in. za dynamiczny rozwój rumuńskiej spółki Yonder. Przed dołączeniem do TSS w 2011 roku pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w spółkach softwarowych i softwarekonsultingowych w Holandii, USA oraz Tajlandii.

Maciej Różycki

Maciej Różycki pełni funkcję Portfolio Managera w TSS Europe B.V., gdzie od 2020 roku odpowiada za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z Grupą. Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm SA – polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację operacyjno-finansową oraz wyjście z inwestycji. Wcześniej w latach 2011-2015, jako Manager Inwestycyjny w Warsaw Equity Group, odpowiadał za realizację transakcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszu. W okresie 2008-2011 jako analityk inwestycyjny w Trigon Domu Maklerskim pracował dla spółek z branży TMT.

Maciej Różycki jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin School of Economics and Law. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ”tajne”.

Kenneth Anthony Morgan

Kenneth Anthony Morgan pełni funkcję członka Zarządu w spółkach Vistra Corporate Services sp. z o.o. oraz Vistra Shelf Companies sp. z o.o. Przez ostatnie 12 lat pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za dział księgowości. Jego rolą jest nadzorowanie kontroli jakości i relacji z klientami, a także utrzymywanie skutecznych procedur zarządzania ryzykiem. Swoje doświadczenie zawodowe Kenneth Morgan zdobywał również w KPMG Polska, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Usług Finansowych, a także w EY Polska jako Kierownik Audytu. 

Kenneth Morgan przeszedł szkolenie księgowe w KPMG w Dublinie oraz jest skarbnikiem IrlandzkoPolskiej Izby Handlowej.

Christian Guy Gaunt

Christian Guy Gaunt od 2007 roku zatrudniony jest w spółkach Vistra Corporate Services sp. z o.o. oraz Vistra Shelf Companies sp. z o.o., gdzie początkowo pracował nad rozwojem zdolności organizacyjnych i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej, a od 2008 roku rozpoczął pełnoetatową pracę w zakresie świadczenia usług powierniczych dla inwestorów w Polsce. Jego obecne portfolio obejmuje szeroki zakres klientów, w tym fundusze nieruchomości, inwestorów private equity oraz spółki kapitałowe. Przed dołączeniem do Vistry, Christian Gaunt spędził 25 lat w branży komunikacyjnej, pracując w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Wspólnocie Niepodległych Państw i Europie ŚrodkowoWschodniej. Spędził 10 lat na stanowiskach kierowniczych w WNP i Polsce, gdzie zdobył praktyczne doświadczenie w dziedzinie compliance, prawa oraz biznesu.

Christian Gaunt ukończył kierunek prawo i polityka na Oxford Brookes University w Oksfordzie

Informacja

Jednocześnie Spółka informuje, iż Panowie Maciej Różycki, Ramon Zanders i Edwin Manten poza spółkami z grupy Total Specific Solutions (TSS) nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Simple S.A. oraz nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub jako członek jej organu. Spółki z grupy Total Specific Solutions (TSS) przestaną być spółkami konkurencyjnymi wobec Simple S.A. z chwilą nabycia akcji emitenta na skutek transakcji dokonanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego dnia 10 grudnia 2020 r., rozliczenie których przewidywane jest na dzień 1 marca 2021 r.

Natomiast Panowie Christian Guy Gaunt oraz Kenneth Anthony Morgan nie wykonują obecnie działalności konkurencyjnej wobec Simple S.A. oraz nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub jako członek jej organu.

Ponadto wszyscy nowo powołani Członkowie oświadczyli, iż nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Regulamin Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.