SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O firmie

Adam Wojacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie (wydział ekonomii i organizacji handlu zagranicznego) oraz University of South Australia (wydział marketingu i finansów).
Ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu i inwestycjach związanych z IT, telekomunikacją, mediami i marketingiem. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach związanych z nowymi technologiami.
Przez ostatnie 10 lat działał na rynkach Europy Wschodniej, głównie na Ukrainie i w Rosji, gdzie m.in. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki MTC Ukraine, największego operatora telefonii komórkowej na tamtym rynku.
Założyciel grupy inwestycyjnej Vivex, która zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych na rynku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.
Uprzednio pracował także w zarządzie spółki PTC (Era GSM), w Sun Microsystems Polska oraz Australian Trade Commission.

Bogusław Mitura- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych - specjalista w zakresie projektowania i zarządzania projektami informatycznymi. Absolwent  Politechniki Warszawskiej - Instytutu Organizacji Zarządzania oraz Studiów Doktoranckich na Politechnice Warszawskiej w zakresie Organizacji i Zarządzania.
Całe życie zawodowe związany z  informatyką   i branżą IT.
W latach 1979- 1984 pracował w przemyśle, miedzy innymi w  Centrum Naukowo-Produkcyjnym Samolotów Lekkich oraz w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego, gdzie realizował i zarządzał  projektami informatycznymi.
W latach 1984-1996 - pracownik naukowym w Instytucie Organizacji  Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Przedsiębiorstw SGGW. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami, prowadził prace badawczo rozwojowe w zakresie zastosowań   rozwiązań informatycznych w  przemyśle. Autor ponad 40 publikacji naukowych.
W latach 1992-1994  -  Dyrektor  Naczelny w InterAms Sp. z o.o. - jednej z pierwszych polskich firm informatycznych  produkującej własne oprogramowanie aplikacyjne.
W latach 1994- 2007 współzałożyciel, Wiceprezes Zarządu ABG S.A. –Spółki notowanej na GPW, dużego producenta oprogramowania dedykowanego, dostawcy kompleksowych rozwiązań informatycznych. Zarządzał największymi projektami informatycznymi w Polsce realizowanymi przez Spółkę, takimi jak:  IACS – system obsługujący unijne dopłaty bezpośrednie dla rolników,  SAPARD – system obsługujący pomoc unijną dla rolników,  System Informatyczny  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, System Informatyczny dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.  
W latach 2011-2012 Prezes Zarządu SIMPLE S.A , giełdowej spółki IT, znanego producenta oprogramowania.
Od wielu lat,  inwestor finansowy działający na rynku IT. Jest między innymi akcjonariuszem lub udziałowcem takich Spółek IT jak :  ASSECO POLAND S.A., SIMPLE S.A., COMPAN Sp. z o.o. , MEGABIT Sp. z o.o.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do SIMPLE S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS

Zbigniew Marian Strojnowski- Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Warszawskiej, Instytut Organizacji Zarządzania, specjalność Systemy Informatyczne Zarządzania. Jest jednym z założycieli i akcjonariuszy SIMPLE S.A. Swoją karierę rozpoczął w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych BUMAR. W latach 1979-1982 pracował tam na stanowisku asystenckim. Następnie do 1987 roku pełnił funkcję starszego asystenta w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego. W latach 1987-1988 związany był ze spółką InterAms, jako projektant systemów. W 1988 roku wraz z kilkoma wspólnikami założył firmę SIMPLE, w której pracuje do dzisiaj. Podczas swojej prawie 30-letniej kariery w Spółce sprawował funkcje programisty, Głównego Projektanta Systemów, Dyrektora Działu Systemu ERP .Jest architektem modelu bazy danych systemu i jednym z głównych projektantów funkcjonalności systemu SIMPLE ERP.
Ponadto w latach 1997-2004 Zbigniew Strojnowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SIMPLE S.A., a w okresie od czerwca 2004 do sierpnia 2008 był jej Członkiem. W październiku 2012 roku został wybrany do Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. VII kadencji i ponownie w maju 2015 na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Sekretarza Rady.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Zdunek- Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.  Był jednym z założycieli grupy Interams i pełnił funkcję prezesa tej spółki w latach 1985-1994. Od 1995 roku związany ze spółkami CRON Sp . z o.o. i Locon Sp. z o.o. Wspomagał Zarząd CRON Sp. z o.o. pełniąc  funkcję Doradcy Zarządu a następnie zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże spółki.  Był również członkiem Rady Nadzorczej Locon Sp. z o.o.  W latach 2009-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. Natomiast w roku 2010 objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOCON S.A. urząd ten pełnił do 2011 roku. W tym samym roku został mianowany Prezesem Zarządu CRON Sp. z o.o. i sprawuje tę funkcję do dzisiaj.  W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release S.A.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Michał Zdunek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów prawniczych, które ukończył w 1987 roku.  Od wielu lat sprawuje najwyższe funkcje menedżerskie w różnych przedsiębiorstwach. Karierę rozpoczął w 1989r. w sieci hurtowni „Tomtronic” której był Dyrektorem Generalnym  do 1994r. Przez kolejne 2 lata sprawował funkcję Prezesa Zarządu fabryki rajstop „Bajax” .  W 1997 związał się z branżą medyczną. Przez rok był Dyrektorem Handlowym w firmie HTL. A w latach 1998-2003 zajmował się importem sprzętu medycznego jako właściciel spółki „LAB MASTER”. W 1999 roku założył wraz ze wspólnikiem kancelarię prawną i biuro rachunkowe Controlling Robakiewicz Zdunek Sp. J. której jest Prezesem. Obecnie funkcję Prezesa pełni także w spółkach: IACL Sp. z o.o., E-Query Sp.z o.o. oraz Query S.A. Od 2012 roku jest Prokurentem w spółce CRON Sp. z o.o.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marceli Malicki-Członek Rady Nadzorczej

Ukończył wydział MEiL Politechniki Warszawskiej w 1970 roku. Karierę rozpoczał w Zjednoczeniu Energetyki jako Specjalista w Dziale Informatyki. Od 1975 roku do 2013 roku obejmował stanowiska dyrektorskie związane z IT. W latach 2006-2013 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu ds. kluczowych klientów w Asseco Poland. Do jego największych sukcesów należy, min: budowa systemow dla KRUS i ARiMR, budowa systemu informatycznego wspomagającego rozdział pomocy unijnej w ramach programu SAPARD, przygotowanie organizacyjne do audytu akceptującego Komisji Europejskiej, zakończonego sukcesem, dla systemu informatycznego programu pomocowego SAPARD, budowa sieci Rozległej WAN dla 16 terenowych oddziałów Agencji, opracowanie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych dostosowanych do norm Unii Europejskiej, opracowanie strategii rozwoju informatyki w Agencji zaakceptowanej przez Komisję Europejską, opracowanie i realizowanie wieloletniej strategii informatyzacji PGNiG w zakresie budowy systemów informatycznych, stosowania jednolitych technologii, motorów baz danych, oprogramowania biurowego, metodologii projektowania i wdrażania systemów oraz polityki zakupów kompatybilnego sprzętu komputerowego.

Regulamin Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.