SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O firmie

Ramon Zanders

Ramon Zanders jest Dyrektorem Zarządzającym w Topicus.com Coöperatief UA oraz CEO jej spółki zależnej TSS Europe B.V., gdzie od 2014 roku odpowiada za działalność operacyjną i inwestycyjną Grupy w Holandii, Skandynawii, regionach DACH, oraz CEE. Wcześniej, w latach 2011-2014 jako General Manager w TSS odpowiadał m.in. za dynamiczny rozwój rumuńskiej spółki Yonder. Przed dołączeniem do TSS w 2011 roku pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w spółkach softwarowych i softwarekonsultingowych w Holandii, USA oraz Tajlandii.

Maciej Różycki

Maciej Różycki pełni funkcję Portfolio Managera w TSS Europe B.V., gdzie od 2020 roku odpowiada za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z Grupą. Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm SA – polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację operacyjno-finansową oraz wyjście z inwestycji. Wcześniej w latach 2011-2015, jako Manager Inwestycyjny w Warsaw Equity Group, odpowiadał za realizację transakcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszu. W okresie 2008-2011 jako analityk inwestycyjny w Trigon Domu Maklerskim pracował dla spółek z branży TMT.

Maciej Różycki jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin School of Economics and Law. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ”tajne”.

Regulamin Rady Nadzorczej SIMPLE SA