SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

21-08-2018 -

IFRS okiem eksperta


Czy związku z wejściem w życie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej IFRS będzie trzeba dokonać zmian w systemach IT, jak głębokie będą to zmiany i czy firmy są przygotowane?

- Warto przypomnieć, że sprawozdawczość reguluje Krajowy Standard Rachunkowości wynikający z Ustawy o rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki mogą stosować MSR i wynikające z tego standardy MSSF (ang. IFRS). Dotyczy to głównie grup kapitałowych i dużych spółek, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie giełdowym ...

Więcej w materiale opublikowanym przez BPC Group
>> www.bpc-guide.pl/providers/56/show 

powrót