SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

20-04-2016 -

Harmonogramowanie produkcji i warunki jego optymalnego zastosowania

Podstawą rentowności firm produkcyjnych jest efektywne planowanie zasobów materiałowych i ludzkich wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Dlatego też oczekiwania przedsiębiorców względem rozwiązań informatycznych dotyczą przede wszystkim optymalizacji produkcji głównie w zakresie harmonogramowania lub też bardziej zaawansowanych narzędzi planistyczno-symulacyjnych APS.

Przygotowanie harmonogramu produkcji ma na celu zredukowanie do minimum strat spowodowanych kosztami przezbrojeń, przestojów czy mało efektownego wykorzystania parku maszynowego. Nowoczesne systemy informatyczne dla branży produkcyjnej wprowadzają pełną automatyzację wszystkich zdarzeń od zamówienia klienta, pracę technologów, kalkulację kosztów, zasobów materiałowych i ludzkich aż do momentu zwolnienia przez kontrolę jakości wyrobu gotowego na magazyn, reklamacje czy też utrzymanie ruchu wraz z rozliczaniem serwisu sprzętu.

W celu optymalnego zastosowania i wykorzystania harmonogramu produkcji należy spełniać szereg warunków takich jak określenie w strukturze firmy kalendarzy dla jednostek organizacyjnych. Są to tzw. Kalendarze produkcyjne MRP – Planowanie potrzeb materiałowych. Uwzględniają one dni robocze, wolne, ilość zmian (zmianowość produkcji) oraz czas rozpoczęcia pierwszej zmiany. Dodatkowo przedsiębiorstwo powinno zdefiniować procesy wytwórcze wykorzystywane przy produkcji wyrobów, określić szczegółowo zasoby maszynowe – narzędzie, maszyny, gniazda produkcyjne oraz zasoby ludzkie – pracowników, brygad, brygad zawodowych, ekip. Do prawidłowego planowania produkcji należy określić rzeczywisty czas operacji technologicznych, trwania zleceń produkcyjnych, przygotowania i zakończenia procesów, operacji, przezbrojenia maszyn czy też różnic pomiędzy operacjami. Przedsiębiorstwo powinno zdefiniować gospodarkę remontową, umożliwiając nie tylko działania ad-hoc, ale również zapobiegać ewentualnym awariom.

Czy Twój system umożliwia prawidłowe harmonogramowanie produkcji?
Zobacz nasze rozwiązanie.

powrót