SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

03-08-2018 -

Eksperckie Piątki: Jak zminimalizować ilość braków w procesie produkcji

Ekspert SIMPLE

Wiele firm ma problemy z minimalizacją ilości braków, występujących w trakcie procesów produkcyjnych. Wadliwe produkty z jednej strony zwiększają koszty produkcji, a z drugiej angażują dodatkowy potencjał wytwórczy do procesów naprawy braków naprawialnych. W efekcie utrzymanie planowanej marży, ani terminów dostarczenia zlecenia nie jest możliwe. Zatem jak zminimalizować poziom braków i to nawet o 45%?

Zapraszamy do materiału Marka Walentynowicza – Eksperta oraz Architekta Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.

Celem każdej firmy przemysłowej jest produkcja bezbrakowa, ponieważ ich wyeliminowanie umożliwia obniżenie kosztów jednostkowych wytwarzanych produktów. Wykluczenie produktów wadliwych z procesów wytwórczych nie jest możliwe bez zidentyfikowania przyczyny ich powstawania oraz odpowiedniego systemu zarządzania produkcją, zintegrowanego ze stanowiskami pomiarowo-kontrolnymi. Oczywiście większość systemów informatycznych, które służą do zarządzania procesami produkcyjnymi, umożliwia ewidencję ilościową braków, ale kluczowe jest w jaki sposób i na jakim poziomie szczegółowości prowadzana jest taka ewidencja. Dlatego tak ważne jest wybranie właściwego rozwiązania i doświadczonego dostawcy, który zapewni prawidłowo przeprowadzone wdrożenie.

Odpowiednio dobrany i zaimplementowany system do zarządzania produkcji zapewnia rejestrację braków oraz przyczyn ich powstawania w najbardziej ergonomiczny sposób, np. przy wykorzystaniu paneli dotykowych. Rejestracja produktów niespełniających norm jakościowych może być prowadzona na poziomie poszczególnych operacji technologicznych. Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie kosztów produkcji poprzez eliminację braków z procesu wytwórczego na etapie operacji, w trakcie której zidentyfikowano wadliwy produkt. Brak nienaprawialny nie przechodzi do kolejnej operacji technologicznej i w związku z tym nie generuje dalszych kosztów wytworzenia. Jednocześnie identyfikacja braków na poziomie operacji technologicznych wraz z przyczynami powstawania umożliwia modyfikację stosowanych technologii w taki sposób, aby zapewnić eliminację lub zmniejszenie ilości powstających braków.

Nowoczesne systemy ERP zapewniają również bardzo ważną dla prowadzenia kontroli jakościowej wytwarzanych produktów integrację z urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi, w tym urządzeniami automatycznymi (np. wagami, czy zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi). Dodatkowo firma zyskuje optymalną rejestrację przebiegów procesów produkcyjnych, dzięki dostosowaniu sposobu ewidencji oraz urządzeń typu panele dotykowe, czy kioski informacyjne do swoich potrzeb w taki sposób, aby zminimalizować czas rejestracji do niezbędnego minimum.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie minimalizacji braków oraz wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania procesami produkcyjnymi zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami. Wykorzystanie możliwości systemu SIMPLE.ERP z jednej strony zapewni właściwą ewidencję produktów wadliwych, dzięki której osiągniemy minimalizację ilości braków, a z drugiej strony zapewni minimalizację czasu rejestracji braków, co spowoduje że czas pracy pracowników produkcyjnych będzie wykorzystywany przede wszystkim w celu wytwarzania produktów, a nie rejestracji ilości produktów wytworzonych.

– Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 

 


powrót