SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

25-01-2016 -

Dotacje unijne dla MSP na wdrożenie systemu ERP w województwie łódzkim!

Myślisz o wdrożeniu systemu informatycznego, który zwiększy konkurencyjność firmy oraz zautomatyzuje i podniesie efektywność realizowanych procesów?. Chcesz wprowadzić nowy produkt na rynek, zwiększyć zasięg produkcyjny i potrzebujesz do tego odpowiedniego systemu ERP?

Skorzystaj z dofinansowania dostępnego dla firm z województwa łódzkiego w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP. W ramach działania realizowane mogą być przede wszystkim projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, sposobu świadczenia usług lub zmianami organizacyjnymi. Ponadto w ramach poddziałania wspierane mogą być przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego i potrwa do 3 marca a maksymalny poziom dotacji dla projektu wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

powrót