SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

08-06-2015 -

Czołowy producent styropianu, urządzeń i linii technologicznych do jego wytworzenia rekomenduje SIMPLE!

YETICO S.A., jeden z liderów na rynku producentów wyrobów styropianowych oraz urządzeń i linii technologicznych służących do jego wytworzenia, rekomenduje oprogramowanie SIMPLE.ERP.
Realizacja projektu pozwoliła Yetico osiągnąć w niedługim czasie wymierne korzyści. Usprawniono procesy biznesowe realizowane wewnątrz firmy, zautomatyzowano działania handlowe oraz uzyskano transparentność zleceń produkcyjnych i osiąganej marży.

„Zwiększanie zasięgu produkcji wyrobów styropianowych oraz rozwój organizacji wygenerował potrzebę wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wspierającego zarządzanie zasobami i wytwarzania produktów. Wynikiem długotrwałej analizy rynku, pod względem rozwiązań informatycznych, spełniających wymagania producenta styropianu, była umowa z firmą SIMPLE S.A. zawarta w 2012 roku, o wartości 613.000, 00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w następujących obszarach: Finanse i Księgowość, Obrót Towarowy, Personel, Majątek Trwały, Proces Produkcji, Zamówienia Internetowe, Obieg Dokumentów (…).

YETICO jako firma handlowa potrzebowała narzędzia, które usprawni komunikację z kontrahentami i zautomatyzuje proces sprzedażowy. Zamówienia Internetowe, które zostały wdrożone w ramach projektu, umożliwiły składanie zamówień za pośrednictwem internetu oraz ich monitorowanie, przeglądanie rozliczeń z kontrahentami oraz wysyłanie zamówień do systemu ERP.
System SIMPLE.ERP w obszarze produkcji styropianu usprawnił definiowanie zróżnicowanych typów zleceń, obsługę technologii wytwarzania wraz z kalkulacją kosztu normatywnego oraz bilansowanie potrzeb materiałowych. W ramach zadania wprowadzono również harmonogramowanie zleceń, zasobów ludzkich i maszyn oraz ewidencje czynności na zleceniu w czasie rzeczywistym.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełna treścią rekomendacji

powrót