SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

11-01-2016 -

Bezpłatne webinarium: Zarządzanie serwisem, remontami oraz inwestycjami w SIMPLE.ERP

dla SZPITALI - 14 stycznia godzina 10:00

Twój szpital wyposażony jest w dużą liczbę urządzeń medycznych, sprzętu technicznego lub posiada rozbudowaną flotę samochodową? Naliczanie amortyzacji, prawidłowego przyporządkowania sprzętu do miejsca jego użytkowania, zgłaszanie przeglądów technicznych i awarii czy kontrolowanie kosztów serwisowych sprawia trudności i generuje błędy, a przy tym angażuje wiele osób?

Weź udział w dedykowanym szpitalom webinarium i sprawdź jak za pomocą SIMPLE.ERP można:

 • Stworzyć centralny system zarządzania zdarzeniami - obsługą zgłoszeń, awarii od operatorów wyposażenia, czy najemców pomieszczeń np. Laboratorium
 • Tworzyć, monitorować i analizować budżety wraz z postępami inwestycji i remontów
 • Ewidencjonować i obsługiwać zgłoszenia od użytkowników /operatorów wraz ze ścieżką opiniowania, akceptacji i realizacji
 • Rozliczać koszty oraz czas pracy pracowników zaangażowanych w realizację zgłoszeń czy obsługę składników majątku
 • Rozliczać media z dokładnością do metra kwadratowego
 • Ewidencjonować i rozliczać umowy najmu i dzierżawy
 • Prowadzić pełną elektroniczną dokumentację Aparatury i Urządzeń (Paszport) oraz pozostałych składników (Książki obiektów budowlanych, Dokumentacja wyposażenia, etc.)
   

Rejestracja dla SZPITALI

dla firm PRODUKCYJNYCH – 15 stycznia godzina 10:00

Zobacz funkcjonalność systemu SIMPLE.ERP umożliwiającą płynną, sprawną i zautomatyzowaną obsługę całego procesu naprawy maszyn, poboru części, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia usterki lub wykonania czy zaplanowania przeglądu. Dzięki zastosowaniu modułu Zarządzania Majątkiem pracownik może w dowolnym momencie, np. w czasie wykonywania operacji, szybko zgłosić zdarzenie typu awaria, naprawa czy remont.

Weź udział w dedykowanym firmom produkcyjnym webinarium i sprawdź korzyści płynące z zastosowania SIMPLE.ERP:

 • Kompleksowa obsługa urządzeń i wyposażenia wraz z obsługą zdarzeń występujących na tych obiektach,
 • Automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób w firmie wraz z wymuszeniem przeplanowania harmonogramu produkcji dla wyłączonej maszyny
 • Szczegółowa obsługa planu inwestycji i remontów
 • Ewidencja i obsługa zgłoszeń od użytkowników/operatorów wraz ze ścieżką opiniowania, akceptacji i realizacji
 • Zarządzanie flotą samochodów/maszyn w przedsiębiorstwie
 • Planowanie, przypominanie i rozliczanie przeglądów, remontów, awarii
 • Możliwość generowania z systemu raportu opłat środowiskowychRejestracja dla firm PRODUKCYJNYCH

powrót