SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją

02-01-2013 -

Czołowy producent sprzętu elektroinstalacyjnego rekomenduje SIMPLE.ERP.

Z.S.E „OSPEL" to spółka akcyjna, która od ponad sześćdziesięciu lat jest jednym z czołowych producentów sprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów Spółka zdobywa uznanie wśród co raz to większej liczby odbiorców.


Spółka prowadzi sprzedaż hurtową na terenie całego kraju, ponadto Nasze produkty są eksportowane do takich krajów jak: Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia, Rosja, Bułgaria, Ukraina, Litwa, Estonia, Łotwa, Białoruś, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania.

W zawiązku z poszerzającym się obszarem działania firmy, w 2011 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności wdrożenia kompleksowego zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie.

Zrealizowany projekt obejmował następujące obszary systemu SIMPLE.ERP:

oraz przewidywał wdrożenie rozwiązania CRM, HRM, APS i MES autorstwa spółki SIMPLESoftware Sp. z o.o., należącej do grupy SIMPLE.

W wyniku przeprowadzonego wdrożenia uzyskano znaczące usprawnienia w kluczowym dla spółki OSPEL obszarze produkcji, związane m.in. z:

 • „import i eksport dokumentów w formacie EOI i EOI SHE;
 • automatyczna kalkulacja technicznego kosztu wytworzenia i całkowitego kosztu wytworzenia w formie raportu,(dla jednego produktu) oraz mechanizmu, który analizuje wybrane serie produktów oraz zapisuje wynik kalkulacji w cechach wyrobów;
 • mechanizm wyznaczający minimalny stan magazynowy, pozwalający oszacować go w oparciu rzeczywiste rozchody magazynowe w wybranym zakresie tygodni;
 • mechanizm generowania i korekty miesięcznych planów produkcji automatycznie modyfikujący zlecenia produkcyjne;
 • mechanizm kart pracy pracowników (webowy) z uwzględnieniem grup pracowników (jedna stawka dla grup)oraz stawek akordowych;
 • import dokumentów do systemu bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych;
 • generowanie dokumentów przygotowania wysyłki (WZ- BUFOROWYCH);
 • dedykowane raporty w MS Excel pobierające dane bezpośrednio z bazy danych / wpisanie danych pochodzących z innych źródeł i zapisanie danych ponownie do bazy danych;
 • mechanizm zwalniania zakupionych materiałów do zużycia po dopuszczeniu przez dział jakości”.


Dodatkowe usprawnienia wprowadzone w obszarze finansowo – księgowym dały możliwość tworzenia m.in.:

 • „szczegółowa analiza kosztów i przychodów na serie produktów i same produkty;(…)
 • rozliczanie kosztów wydziałowych na produkty;(…)
 • możliwość rozbijania faktur zakupowych zróżnicowanymi kluczami;
 • bieżące dane o sprzedaży i kontrola rozrachunków szczególnie z sieciami handlowymi (Castorama, Leroy Merlin, itd.);(…)
 • obsługa EDI; (…)
 • pełna sprawozdawczość finansowa z systemu (Bilans , Rachunek Zysków i Strat, Analizy kosztów)”

Wdrożona funkcjonalność oraz możliwość przeprowadzania szczegółowych analiz kosztów i przychodów wpływa bezpośrednio na kontrolę i poprawę rentowności firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu referencyjnego >>

Projekt wdrożenia SIMPLE.ERP został zrealizowany przez Partnera SIMPLE S.A. - spółkę SIMPLESoftware Sp. z o.o.
 

powrót