SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

16-07-2012 -

Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny rekomenduje SIMPLE S.A.

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie istnieje od ponad 60 lat. Placówka specjalizuje się w chirurgii urazowej i ortopedii oraz wykonuje skomplikowane operacje przełyku, żołądka, trzustki, wątroba oraz jelita grubego. Szpital wyposażony jest w najnowocześniejsze medyczne oraz diagnostyczne technologie.

Dysponuje ponad 210 miejscami dla pacjentów oraz wyspecjalizowanym personelem medycznym. 

Placówka w 2008 roku rozpoczęła współpracę z SIMPLE S.A. której przedmiotem była „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania”. Projekt obejmował wdrożenie systemu SIMPLE.ERP, wsparcie merytoryczne w przygotowaniu personelu do jego swobodnej eksploatacji oraz zapewnienie opieki serwisowej.

System administracyjno – zarządczy SIMPLE.ERP został wdrożony w następujących obszarach:

Dyrektor Placówki potwierdza że:

„(…)System SIMPLE.ERP odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie wszelkich informacji związanych ze zdarzeniami gospodarczymi zachodzącymi w części administracyjnej szpitala.

Prowadzona jest pełna księgowość i zarządzanie finansami, kontrola kosztów, realizowana jest rachunkowość zarządcza.(…)”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią referencji

powrót