SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

18-05-2012 -

Rozszerzenie wdrożenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę, rozbudowę i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej zintegrowanego systemu informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym”  wybrało ofertę konsorcjum, w który firma SIMPLE występuje w roli podwykonawcy.

Do zadań Spółki będzie należało dostawa i wdrożenie oprogramowania: „Ewidencja i rozliczanie czasu pracy (w tym grafiki, dyżury) personelu medycznego i pozostałych pracowników oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym” oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania: „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku” wraz z dostawą sprzętu do jego obsługi oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym”

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest jedną z czołowych placówek  medycznych świadczących pełno profilową opiekę medyczną w zakresie chorób onkologicznych. Posiada  300 łóżek przygotowanych dla pacjentów. Rocznie w placówce hospitalizowanych jest blisko 20 tys. pacjentów oraz udzielanych jest blisko 200 tys. porad w opiece ambulatoryjnej. Placówka zatrudnia ponad 1 400 osób, w tym 800 osób personelu medycznego.

powrót