SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

24-10-2013 -

Kolejni użytkownicy SIMPLE Liderami Informatyki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zostały nagrodzone w konkursie LIDER INFORMATYKI, organizowanym przez redakcję Computerworld. Te dwie placówki, korzystające z oprogramowania marki SIMPLE, otrzymały tytuł LIDERA dzięki udanym inwestycjom i sprawnemu wykorzystaniu technologii ICT.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu został Liderem Informatyki za realizację jednego z największych projektów w służbie zdrowia. Przyznana nagroda jest potwierdzeniem skali i złożoności projektu oraz jego jakości. W jednostce wdrożono następujące rozwiązania: SIMPLE.ERP, RIS, HIS, PACS, BI, EOD, system do prowadzenia gospodarki sprzętem medycznym oraz stworzono szynę danych, która ułatwia integrację wszystkich systemów szpitala.
„Cieszę się, że jesteśmy liderem informatyzacji w regionie i że to właśnie we Wrocławiu pracuje najnowocześniejszy robot chirurgiczny Da Vinci. Staramy się sięgać po rozwiązania sprawdzone już za granicą. Rolę lidera rozumiemy też jako kreowanie nowych rozwiązań. Dzięki działaniu w konsorcjach szpitale i inne jednostki służby zdrowia w naszym regionie zostały wyposażone w znakomity sprzęt, narzędzia pomagające leczyć i diagnozować. Systemy IT pozwalają lepiej zarządzać służbą zdrowia.”


Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało nagrodę za projekt „e-Zdrowie”. W ramach jego realizacji w ŚCO wdrożono m.in. platformę SIMPLE.ERP. Szpital zyskał możliwość: Ewidencji i Rozliczania Czasu Pracy, Automatyzacji Ewidencji i Zarządzania Aparaturą Medyczną i Środkami Trwałymi, Budżetowania oraz Prognozowania i Raportowania.
„Realizując kolejne etapy inwestycji, staramy się brać pod uwagę potrzeby komputeryzacji i nadążać za jej rozwojem. Dzięki temu korzystamy z wielu ułatwień. Możemy mieć bieżące raporty o tym, co się dzieje, co jest kontraktowane z NFZ. Bieżąca kontrola działań i kosztów pozwala na racjonalizację działań. Mnie też łatwiej jest komunikować się z pracownikami i zarządzać szpitalem.”


Konkurs Lider Informatyki promuje przedsiębiorstwa i instytucje najmądrzej i najefektywniej wykorzystujące w biznesie i swojej działalności rozwiązania ICT. Zarządzający informatyką w przedsiębiorstwach i instytucjach mogą wykazać, w jaki sposób dział IT wspiera strategię biznesową organizacji i przyczynia się do usprawnienia kluczowych procesów. Konkurs pokazuje, które projekty przyniosły niezaprzeczalne, wymierne korzyści.
 


To już Kolejni Liderzy Informatyki, którzy korzystają z SIMPLE.ERP.

Poznaj pozostałych Liderów SIMPLE w zakresie sprawnego wykorzystania technologii ICT >>>

Cieszymy się i gratulujemy nagrodzonym!


 

powrót