SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

24-01-2013 -

Informatyzacja Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich z SIMPLE.ERP

Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich zakończył proces informatyzacji placówki i rozpoczął prace w zintegrowanym rozwiązaniu SIMPLE.ERP.
Dzięki zastąpieniu starego, znakowego systemu, zintegrowanym rozwiązaniem SIMPLE.ERP kompleksowo obejmującym część szarą Szpitala, Dyrekcja może efektywniej zarządzać i dysponować środkami placówki.
„(…)Posiadany przez nas wcześniej znakowy system nie zapewniał integracji danych i nie spełniał narastających wymagań z dziedziny rejestracji, raportowania i analiz rachunku kosztów. (…)”
„(…)Wdrożone przez nas oprogramowanie zastąpiło dotychczasowy system w obszarach finansów i księgowości, amortyzacji środków trwałych, zakupów, gospodarki magazynowej. (…)”


Dzięki przeprowadzeniu wdrożenia w krótkim okresie czasu, Dyrekcja Szpitala szybko mogła odczuć wymierne korzyści zmiany systemu:


„(…)z pewnością zauważalna jest większa synergia prac administracyjnych, łatwiejsze operowanie danymi, pewność odnośnie tożsamości dokumentów elektronicznych, (…) eliminacja błędów i omyłek. Dzięki zmodernizowanemu systemowi informatycznego bardziej skutecznie identyfikujemy przyczyny powstawania odchyleń od planów. W większym stopniu jesteśmy w stanie wnioskować i przewidywać przyszłość w oparciu o źródła danych z przeszłości. W oparciu o wdrożony system zamierzamy w dalszym ciągu usprawniać wewnętrzne procesy zarządzania, w tym od 2013 roku planujemy uruchomienie wielowymiarowego budżetowania.”


Wdrożenie SIMPLE.ERP objęło następujące obszary:

Projekt obejmował również implementację w Szpitalu rozwiązań eHRM i BPM.


„(…)Elektroniczny obieg dokumentów kosztowych umożliwił nam na identyfikację miejsca przebywania dokumentu kosztowego i ścieżkę jego merytorycznej akceptacji, przez co uzyskaliśmy większą kontrolę nad terminowością wewnętrznego obiegu dokumentów oraz egzekwowaniem delegowanych zadań. (…)”
Realizacja projektu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i została przeprowadzona przez firmę SIMPLE Software Sp. z o.o. należącą do Grupy SIMPLE.


„(…)Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich na tle sektora ochrony zdrowia w kraju, wyróżnia wieloletnie doświadczenie kadry medycznej, wyposażenie w nowoczesną aparaturę, przekładające się na stabilną sytuację finansową placówki. (…) „
Szpital realizuje całodobową opiekę medyczną na oddziałach: wewnętrznym, pediatrycznym, noworodkowym, ginekologiczno-położniczym, chirurgicznym, intensywnej terapii oraz szpitalnym oddziale ratunkowym. Przy łącznej liczbie 200 łózek i 400 osobowej kadrze medycznej.
 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią rekomendacji >>>

powrót