SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

18-02-2014 -

Forbes: Finansowy ranking szpitali z użytkownikami SIMPLE.ERP

Na łamach magazynu Forbes opublikowano ranking szpitali, które dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych są w stanie sprawnie kontrolować budżety placówki, a co za tym idzie, poprawić sytuacje finansową szpitala.
Publiczne jednostki służby zdrowia oceniono pod względem takich parametrów, jak: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ.
 

W rankingu podzielonym na trzy grupy (szpitale wojewódzkie, gminne i powiatowe oraz resortowe i kliniczne) jednostki pracujące na rozwiązaniu SIMPLE dwukrotnie uplasowały się na 1 miejscu, zdobywając największą liczbę punktów.

Opisane placówki udowadniają, iż szpital może być rentowny. Menedżerowie podkreślają znaczenie systemów informatycznych w procesie budowania zdrowej kondycji finansowej każdej jednostki.
„(…) Tandem Marka Zawady, inżyniera mechanika, i Waldemara Zielnika, lekarza medycyny, w 2011 roku zaczął kierować placówką w Radzyniu Podlaskim. (…) Szpital kończył 2010 rok z 4,4 mln zł straty, 19 mln zł długu i w zasadzie utracił płynność finansową. (…) Teraz szpital znalazł się w gronie laureatów (…), notując w 2012 roku 2,3 mln zł zysku przy niecałych 36 mln zł przychodu.(…) Dzięki poprawie kondycji udało się pozyskać ponad 12 mln zł środków z funduszy unijnych. (…)”

Cieszy nas fakt iż pierwsze miejsca w przygotowanym zestawieniu zajmują Szpitale z wdrożonym systemem SIMPLE.ERP. To najlepsze potwierdzenie skuteczności oferowanego oprogramowania.

powrót