SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

13-05-2013 -

Puls Biznesu: Nauka obiera kurs na IT

Redakcja Pulsu Biznesu przygotowała artykuł dotyczący informatyzacji polskich jednostek naukowo – badawczych, które coraz śmielej inwestują w rozwiązania IT. Tylko w tym roku kilka znaczących placówek ogłosiło postępowania przetargowe, które dzięki wsparciu Programów Unijnych będą realizowane w dużym stopniu z otrzymanych dofinansowań.

Komentarz Wiceprezesa SIMPLE S.A. Michała Siedleckiego w sekcji Biznes&Technologie Pulsu Biznesu.

„Jednostki naukowe będą coraz bardziej zainteresowane inwestycjami w IT. Wynika to w dużym stopniu z określającej podstawy ich funkcjonowania ustawy z 10 kwietnia 2010 roku. Stanowi ona, że instytuty badawcze otrzymują dotację celową na finansowanie realizacji zleconych zadań i są zobowiązane do szczegółowego rozliczania poniesionych kosztów. Są też zobligowane do tworzenia rocznego planu finansowego obejmującego przychody, dotacje i koszty.
„Bieżąca kontrola realizacji planu finansowego jest bardzo ważna, ponieważ jego przekroczenie jest traktowane jako naruszenie dyscypliny budżetowej”


SIMPLE S.A. tylko w pierwszym kwartale 2013 roku podpisała dwie znaczące Umowy na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Instytutach. Lista takich projektów jest już imponująca, gdyż ponad 20 jednostek naukowo – badawczych usprawnia procesy administracyjne i kontroluje finanse za pomocą oprogramowania SIMPLE.

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułem >>


 

powrót