SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

15-10-2013 -

Państwowy Instytut Geologiczny wdraża nowoczesny system SIMPLE.ERP

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w wyniku postępowania przetargowego wybrał najkorzystniejszą ofertę warszawskiej Spółki Giełdowej SIMPLE S.A. na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERP”.  Już ponad 20 jednostek naukowo – badawczych korzysta z autorskiego oprogramowania SIMPLE.ERP.

System zostanie wdrożony w strategicznych dla instytutu obszarach:

Dodatkowo spółka przeprowadzi migrację danych oraz integrację SIMPLE.ERP z systemami funkcjonującymi w Instytucie. Po wykonaniu prac wdrożeniowych zostaną zrealizowane szkolenia, mające na celu przekazanie pracownikom jednostki wiedzy na temat swobodnego użytkowania rozwiązania. Konsultanci firmy SIMPLE zapewnią również stałe wsparcie techniczne systemu oraz jego dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.


Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym działającym od 1919. Instytut z siedzibą główna w Warszawie
i siedmiu jednostkach regionalnych zatrudnia ponad 800 osób. Zatrudnieni specjaliści prowadzą wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.


 

powrót