SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

15-03-2013 -

Lista Instytutów korzystających z systemu SIMPLE.ERP stale się wydłuża.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 01.03.2013 podpisał z Spółką SIMPLE umowę na wykonanie, dostawę, instalację, uruchomienie i wdrożenie oprogramowania SIMPLE.ERP wspierającego zarządzanie jednostką.

Zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” obejmuje wdrożenie następujących obszarów:

Firma SIMPLE S.A. z posiadanym doświadczeniem w zakresie informatyzacji jednostek naukowo – badawczych, spełniła wszelkie wymagania postępowania przetargowego wszczętego przez Instytut i została wykonawcą powyższego Zadania.

Realizacja Projektu zapewni jednostce wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków. Umożliwi sprawne zarzadzanie kosztami i budżetami. Usprawni przepływ informacji oraz ułatwi obieg dokumentów i spraw w Instytucie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową utworzoną w 1972 r. Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej, utylizacji osadów ściekowych.
Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa w zakresie jego działania. Cel ten placówka realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno - pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.


 

powrót