SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

31-10-2013 -

Kolejny Instytut rekomenduje rozwiązanie SIMPLE S.A.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc jest kolejną placówką naukowo – badawczą, która korzysta z usług SIMPLE oraz rekomenduje eksploatowany system SIMPLE.ERP. 

Współpraca pomiędzy Instytutem a spółką trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Obecnie jej przedmiotem jest wdrożony w struktury jednostki system SIMPLE.ERP w następujących obszarach:

„Na szczególną uwagę zasługuje fakt implementacji oprogramowania SIMPLE S.A. do obsługi zamówień publicznych, tzn. rejestracji składanych zamówień u dostawców i rozliczania zamówień zakupami (przyjęciami dostaw). Analizom podlega wartość zrealizowanych zakupów w ramach grup PKWiU, co jest wymagane przez ustawę o zamówieniach publicznych.

Innym ważnym i ciekawym aspektem tego wdrożenia było rejestrowanie i obróbka danych do rozliczania „procedur medycznych”. Służy temu odpowiednia konstrukcja indeksu materiałowego, rejestrowanie partii magazynowych powstałych z realizowanych dostaw. Ciekawym zagadnieniem była również obsługa magazynów żywnościowych i samego procesu żywienia chorych, co udało się włączyć do procesu wdrożenia” 

Z oprogramowania firmy SIMPLE korzysta już ponad 20 instytutów

Poznaj pełną treść rekomendacji


 

powrót