SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

01-03-2013 -

Kolejna Jednostka Naukowo – Badawcza będzie pracowała na SIMPLE.ERP

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Instytut Nawozów Sztucznych wyłoniono Spółkę SIMPLE jako wykonawcę, który wdroży Zintegrowany System Informatyczny SIMPLE.ERP w jednostce.

Projekt przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w następujących obszarach:SIMPLE wykona prace związane z implementacją Zintegrowanego Systemu Informatycznego, przeniesieniem danych z systemów dotychczas eksploatowanych przez Instytut do SIMPLE.ERP, zapewni szkolenia personelu umożliwiające sprawną obsługę i pracę w aplikacji oraz zagwarantuje utrzymanie rozwiązania w ciągłej sprawności dzięki Opiece Serwisowej.

Instytut Nawozów Sztucznych istnieje od 1935, wywodzi się z Laboratorium Badawczego Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie. W jednostce znalazło zatrudnienie 350 osób, tworzących zespół wysokiej jakości. Przedmiotem prowadzonej działalności Instytutu są między innymi prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk: chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego oraz badania i analizy techniczne, prace badawcze i wdrożeniowe.


 

powrót