SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

03-11-2011 -

Instytut Fizyki PAN pracuje na SIMPLE.ERP

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP w ramach zakończonego wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”. 

Zrealizowany projekt obejmował wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Zarządzanie Personelem oraz Obieg Dokumentów. Dodatkowo wdrożenie zostało wzbogacone o narzędzie do Controllingu. Firma SIMPLE S.A. przeprowadzając wdrożenie zapewniła sprawną integrację z systemami już funkcjonującymi w Instytucie oraz umożliwiła sprawną obsługę systemu, organizując liczne szkolenia wprowadzające pracowników jednostki naukowo-badawczej w obsługę SIMPLE.ERP
 
Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie fizyki ciała stałego oraz fizyki atomowej i cząsteczkowej w ramach projektów naukowych finansowanych między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programy naukowe Unii Europejskiej. W ostatnich latach w IFPAN rozpoczęto badania w najnowszych dziedzinach fizyki takich jak: spintronika, nanotechnologia i biofizyka.
 
IFPAN prowadzi również kształcenie na poziomie studiów doktoranckich w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego oraz współpracuje przy realizacji prac magisterskich i licencjackich z wieloma warszawskimi uczelniami wyższymi. Instytut angażuje się także w działalność popularyzatorską. Organizuje wykłady i prezentacje dla uczniów szkół średnich, jest współorganizatorem Warszawskiego Festiwalu Nauki. W uznaniu za efektywność wykorzystania funduszy unijnych IFPAN otrzymał w 2001 roku nagrodę Kryształowej Brukselki, a w 2004 był do tej nagrody powtórnie nominowany.

Do pobrania Do pobrania

powrót