SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.TRADE - orogramowanie ERP dla firm handlowych

SIMPLE.TRADE to jedno z najbardziej rozbudowanych funkcjonalnie rozwiązań dla firm handlowych dostępnych na rynku. Oferuje pełny zakres niezbędnych funkcji, takich jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie kontaktami z Klientami, zarządzanie zakupami, planowanie i realizacja sprzedaży, obsługa sprzedaży mobilnej, internetowej, obsługa magazynów oraz analizy i raportowanie danych biznesowych.

Dodatkowym usprawnieniem jest webowa aplikacja, która pozwala na wymianę danych handlowych między kontrahentami.

Wszystkie niezbędne transakcje są automatycznie rejestrowane w module finansowo-księgowym. Dzięki kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowania i prognozy sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi klienta oraz ocena aktywności i wydajności biznesowej.

Tak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe. Umożliwia planowanie, realizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych.
Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób kompleksowy.