SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

13-10-2011 -

Zakończone wdrożenie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zdecydowała się na rozwiązanie SIMPLE w 2010 roku. Obecnie Uczelnia dzięki zrealizowanemu wdrożeniu w pełni korzysta z zakupionego rozwiązania co umożliwia spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych obejmujących wszystkie aspekty działalności Szkoły.

Projekt obejmował wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Zarządzanie Personelem oraz Obrót Towarowy. Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu dostarcza na bieżąco informacje, które są niezbędne do efektywnego pod względem kosztów funkcjonowania Uczelni.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z ośrodkami zamiejscowymi  w Olkuszu, Żywcu oraz Cieszynie kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Uczelnia, zaangażowana w promowanie polskiego szkolnictwa, organizuje liczne projekty, które służyć mają integracji najzdolniejszej młodzieży,  m.in. poprzez motywowanie do samodoskonalenia, kształtowania kreatywności i przedsiębiorczości  (projekt „Szkoła Liderów" skierowany  jest do uczniów szkół średnich, którzy wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną).

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest uczelnią nagrodzoną certyfikatem „Wiarygodna Szkoła” przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.  Wysoki poziom kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych jest stale nagradzany i wyróżniany w postaci czołowych miejsc w Rankingach Szkół Wyższych przeprowadzanych przez opiniotwórcze magazyny tj. WPROST, Dziennik Rzeczpospolita, czasopismo Perspektywy oraz Home&Market. Wysoko oceniane są również warunki studiowania, siła naukowa, a także innowacyjność Uczelni. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach SIMPLE dla branży edukacyjnej.

Projekt pod nazwą "Nowa jakość zarządzania - Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 

powrót