SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

03-10-2011 -

Wiceprezes Zarządu SIMPLE o informatyzacji polskich uczelni w dodatku Rzeczpospolitej

„Rola komputerów w uczelniach” to tytuł artykułu opublikowanego przez Rzeczpospolitą w dodatku Teleinformatyka w Polsce, w którym przedstawiono stopień informatyzacji polskich uczelni wyższych. O specyfice systemów dedykowanych tej branży oraz ich realnym wykorzystaniu przez polskie szkolnictwo opowiedział Wiceprezes firmy SIMPLE S.A. Przemysław Gnitecki.

SIMPLE S.A. dostawca platformy SIMPLE.EDU do kompleksowego zarządzania częścią administracyjną i dziekanatową Uczelni, jest najczęściej wybieranym systemem przez polskie uczelnie.

„Chociaż na uczelniach wdraża się wiele systemów finansowo-księgowych i zaawansowanych aplikacji dziedzinowych, ciągle za mało jest zintegrowanych systemów do wspomagania zarządzania (ERP). Instalacja systemów ERP zdaniem środowisk akademickich jest priorytetowa, gdyż bez nich niemożliwa jest budowa zaawansowanych usług oraz wymiana danych, także pomiędzy uczelniami. Systemy typu ERP dla uczelni składają się przeważnie z trzech głównych modułów tematycznych: dziekanat, kwestura, kadry i płace. Wspomagają więc nie tylko administrację, ale i proces edukacyjny. System ERP to podstawowy element zarządzania uczelnią. Trzeba jednak powiedzieć, że uczelnie często posiadają rozwiązania o bardzo wąskim zakresie funkcjonalności, których nie można zaliczyć do systemów klasy ERP, gdyż w żaden sposób nie automatyzują procesów i nie wspierają zarządzania - mówi Przemysław Gnitecki, wiceprezes firmy SIMPLE.

Najpopularniejsze na uczelniach są wdrożenia średnie, obejmujące kilkanaście stanowisk, jednak zdarzają się wdrożenia o wielomilionowej wartości Uczelnie kupują oprogramowanie ERP takich firm, jak SAP, Oracle, Microsoft, SIMPLE ……”

powrót