SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

09-12-2015 -

WEBINARIUM: Krajowe Ramy Kwalifikacji jako element systemu SIMPLE.EDU

SIMPLE S.A. zaprasza 17 grudnia na bezpłatne webinarium, podczas którego przedstawimy uczestnikom możliwości systemu SIMPLE.EDU w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji oraz korzyści z wdrożenia najczęściej wybieranego przez Uczelnie systemu.

Podstawowymi elementami KRK omawianymi w trakcie webinarium będą:

  • Przygotowanie Kierunkowych Efektów kształcenia
  • Tworzenie modułów (przypisanie efektów kierunkowych do przedmiotu)
  • Tworzenie Programu studiów
  • Tworzenie Karty Przedmiotu/Sylabusa wraz z przypisaniem karty do autora karty, założeniem przedmiotu, warunkami wstępnymi i przedmiotami wprowadzającymi, liczbami godzin i punktów ECTS, określeniem pracy własnej studenta, efektami kierunkowymi jak również szczegółowym planem zajęć, wykładów, ćwiczeń i innych.

Zachęcamy do aktywnego udziału i zadawania pytań na uruchomionym podczas webinarium live chat, nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące m.in. funkcjonalności, kosztów wdrożenia, integracji czy sposobu licencjonowania itp.
 

Termin: 17.12.2015
Godzina: 10:00

Poznaj możliwości systemu SIMPLE.EDU

Z A P I S Z   S I Ę   N A   W E B I N A R I U M

powrót