SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

31-05-2013 -

Użytkownicy SIMPLE na podium Rankingu najlepszych Uczelni

Redakcja dziennika Rzeczpospolitej i magazynu Perspektyw opublikowała XIV edycję RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH, na którego czele ponownie stanęli użytkownicy SIMPLE.EDU.


AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ NIEPUBLICZĄ W KRAJU
Akademia Leona Koźmińskiego, która systematycznie od 13 lat potwierdza swój status najlepszej uczelni prywatnej w Polsce, ponownie zajęła pierwsze miejsce w rankingu Uczelni niepublicznych. Akademia otrzymała również NOGRODĘ DODATKOWĄ – „Lider umiędzynarodowienia”, która jest wyrazem międzynarodowego uznania dla poziomu kształcenia w Szkole.
 

„Bardzo się cieszę z wyników tego rankingu, ale przede wszystkim jest to powód do dumy dla naszych studentów i absolwentów” – powiedział rektor ALK, prof. Witold Bielecki
Źródło www.kozminski.edu.pl  


SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W PIERWSZEJ TRÓJCE UCZELNI PRYWATNYCH
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej również zajęła miejsce na podium w Rankingu, potwierdzając silną pozycję na rynku edukacyjnym. SWPS uznana jest za najlepszą uczelnię niepubliczną prowadzącą studia na kierunku psychologia. Jest liderem pod względem zrealizowanych grantów.
Źródło www.swps.pl


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ ROLNICZĄ
Szkoła wygrała w kilku kategoriach i oprócz tytułu Najlepszej uczelni rolniczej, otrzymała 3 wyróżnienia za najlepsze kierunki o: Żywieniu i Żywności, Rolniczy i Leśny oraz Weterynaryjny.


KUŹNIA KADR 2013 DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otrzymał nagrodę specjalną Kuźnia Kadr, które przyznawane jest za postępy w kształceniu kadr naukowych

„(…)W ranking wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła Rankingu dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości, kontekstu, w jakim uczelnie działają. Uczelnia idealna A. D. 2013 prowadzi badania na światowym poziomie, jest blisko powiązana z rynkiem pracy oraz gospodarką i stwarza studentom jak najlepsze warunki do studiowania. W duchu i w działaniu jest innowacyjna i międzynarodowa. (…)”

Gratulujemy wysokich miejsc w Rankingu i życzymy dalszych sukcesów.  

Więcej informacji na temat Rankingu znajdą Państwo na stronie www.perspektywy.pl

powrót