SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

07-04-2014 -

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozszerza współpracę z SIMPLE

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jeden z największych i najważniejszych ośrodków specjalistycznego leczenia chorych w regionie Dolnego Śląska, podjął decyzję o rozbudowie dotychczas eksploatowanego systemu SIMPLE.ERP o zintegrowany system analiz, budżetowania i raportowania (klasy Business Intelligence).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A., która oprócz wdrożenia systemu, zrealizuje cykl szkoleń oraz wykona integrację z już funkcjonującymi na uniwersytecie aplikacjami i programami komputerowymi.

W ramach realizowanego przez SIMPLE zadania, zostaną zaimplementowane następujące obszary:

  • Budżetowanie
  • Zarządzanie Projektami
  • Harmonogramowanie
  • Ewidencja realizacji projektu
  • Planowanie i realizacja dostaw materiałów
  • Kontrola i analiza projektu
  • Analizy zarządcze i finansowe (Kontroling)


Rozszerzenie platformy SIMPLE.ERP o nowe funkcjonalności i obszary zapewni pracownikom Uczelni możliwość tworzenia indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczych budżetów skonsolidowanych, opartych na danych historycznych, a także planowania kosztów inwestycji i przypisywania zasobów niezbędnych do realizacji zadania. Narzędzie klasy BI umożliwi Władzom Uczelni dostęp do raportów i zestawień, zawierających dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności szkoły oraz zapewni precyzyjne planowanie budżetów z uwzględnieniem kontroli ich realizacji i ewentualnych odchyleń.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajmuje się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadzi również działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uczelnia zajmuje 1 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych.
Obecnie Uniwersytet Medyczny uczestniczy w wielu badaniach, dotyczących najważniejszych potrzeb kraju i regionu w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Jest największym ośrodkiem specjalistycznego leczenia chorych z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej.

powrót